Yargıtay-MİT Skandali İle İlgili İstem

-
Aa
+
a
a
a

20/08/2004, İzmir

 

Sayın Cumhurbaşkanı

Ahmet Necdet Sezer

Ankara 

 

 

                 Özü: MİT'nın yasa dışı ilişkilerinin incelenmesi, araştırılması, denetlenmesi

                         ve denetimin selameti açısından MİT Başkanı Şenkal Atasagun

                         ve Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun

                         görevlerinden açığa alınmaları istemidir. 

 

 

                 Biz, aşağıda imzası bulunan hukukçular, son olarak kamuoyuna mal olan Yargıtay-MİT-Organize Suç Örgütleri Kanunu ilişkileri ve bağımsız yargıya müdahale biçiminde gelişen olayları değerlendirmek suretiyle sayın makamınıza başvurmayı uygun bulduk. 

                 Malumları olduğu üzre, evvelce Sususluk tipi derin devlet örgütlenmeleri ve örtülü operasyonlar içinde yer alan, geçmişte siyasi cinayetleri örgütlemiş ve işlemiş Alaattin Çakıcı'nın, Yargıtay'da görülmekte olan dosyasına nüfuz etmek ve hukuk dışı ilişkilerle çıkar sağlamak isteyen bazı kamu görevlileri ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca  Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriiyle Mücadele Kanunu uyarınca açılan soruşturma devam etmektedir.

 

                 Son bir haftadır bu olayla ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlardan, ve ilgili kamu görevlilerinin bizzat verdikleri demeçlerden anlaşıldığı kadarıyla aşağıdaki tesbitler yapılmıştır;

 

        1) Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, Çakıcı'nın adli yargıdaki dosyasına nüfuz ettiği iddia edilen  MİT görevlileri ile müteahhit Hakkı Süha Şen ile bulunduğu makamın vakar ve onuruna dokunan ve Yargıtay'ın kamuoyundaki saygınlığını zedeleyen ilişki ve davranışlarda bulunmuştur. Özkaya'nın etik ilkeler ışığı altında bağımsız yargının daha fazla yıpranmaması için istifası beklenmektedir. Kendisi hakkında bugün Yargıtay Başkanlığı eliyle Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

 

      2) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Şenkal Atasagun, olayın başından itibaren gazetelere verdiği demeçlerle MİT Dış Operasyon Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nu açıkça korumuş ve kollamıştır. Ancak, Kaşif Kozinoğlu'nun, ''Çakıcı'nın yargıdaki dosyasına nüfuz etmek ve onun lehine çıkar sağlamak örgütlenmesinde'' aktif rol oynadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir biçimde, Çakıcı,  ikinci kez MİT görevlilerinin himayesiyle elde edilen pasaportlarla yurt dışına kaçmıştır.

 

         Yukarıda sunulan tesbitlerimizden ikincisi sayın makamınızın görev alanına girmektedir. Bu olay, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yapacağı bir soruşturma ile geçiştirilecek kadar basit değildir. Kaldı ki olaya doğrudan ve dolaylı olarak müdahil olduğu iddia edilen kamu görevlileri halen görevlerinin başındadır.

 

         Anayasanın 104.maddesi uyarınca ''anayasanın uygulanması , devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle'' yükümlü olan ve anayasanın 108.maddesi uyarınca ''idarenin hukuka uygunluğunun sağlanması amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme-araştırma-denetleme yaptırma

yetksine sahip olan sayın Cumhurbaşkanlığı bu olaya müdahale etmelidir.

 

        Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetimde geçmişten bugüne kadar olan  Çakıcı-MİT ilişkileri tüm yönleriyle  tesbit edilmeli ve MİT'in reorganizasyonu ve HUKUK DEVLETİ ilkelerine uygun hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunulmalıdır.

 

        Yukarıda sunulan olay ve nedenlerle, anılan olay hakkında Devlet Denetleme Kurulu'na görev verilmesini,  iddia edilen olayların çok ciddi boyutlara ulaşması ve tüm soruşturma ve denetimlerin selametle yürütülmesi için MİT Başkanı Şenkal Atasagun'un görevinden açığa alınması iiçin gerekli yasal prosedürün başlatılmasını, başvurumuza 3071 sayılı Dilekçeler Hakkında Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca cevap verilmesini saygılarımızla dileriz.

 

Dilekçiler:

 

Ortak adres:      Avukat Noyan Özkan

                        1378 Sokak, 4/1, No:107,

Alsancak,İzmir.               

 

               

* * *

 

 

 

 

                  Yargıtay Sayın Başkanlığı eliyle                                      20/08/04                  

 

                  Yargıtay Disiplin Yüksek Kurulu Sayın Başkanlığına

 

                  Ankara

 

 

                  Özü: Başkan Eraslan Özkaya hakkında disiplin soruşturması

                          açılması istemidir. 

 

 

                      Biz, aşağıda imzası bulunan, ülkemizde hukuk devletinin yerleşmesi ve güçlenmesini amaçlayan hukukçular, son olarak kamuoyuna mal olan Yargıtay- MİT-Organize suç örgütleri tartışmasında iddia edilen olayların ciddiyeti ve bağımsız yargıyı zedeleyen gelişmeler karşısında sayın makamınıza başvuruda bulunmayı uygun bulduk.

 

                     Organize suç örgütü yöneticisi Alaattin Çakıcı isimli kişinin zanlı olduğu bir dava nedeniyle Yargıtay'da görülmekte olan dosyasına nüfuz etmek ve onun lehine çıkar sağlamak amacıyla bir örgütlenme içinde olduğu iddia edilen MİT Dış İlişkiler Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Kaşif Kozinoğlu, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya ve müteahhit Hakkı Süha Şen hakkında açılan soruşturmalar devam etmektedir.

 

                     Bu arada basında çıkan haberler, yetkili ve ilgililerin verdikleri demeçlerden, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'nın, Alaattin Çakıcı dosyası hakkında Kaşif Kozinoğlu'na ve müteahhit Hakkı Süha Şen'e bilgiler verdiği ve bu dosya hakkında onlarla temaslarda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

                    Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'nın bu olay nedeniyle sergilediği davranışlar bulunduğu makamın vakar ve onuruna dokunmakta ve Yargıtay'ın saygınlığını zedelemektedir. Bağımsız yargının daha fazla yıpratılmaması için bugün kendisine gönderilen bir mektupla istifası talep edilmiştir.

 

                    Yukarıda sunulan olay ve nedenlerle, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ve kendisi hakkında yapılacak değerlendirme sonucunda eylemlerinin ağırlığına göre ''''Görevden Çekilmeye Davet''işleminin  uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

 

 

Dilekçiler:

 

Ortak adres:      Avukat Noyan Özkan

                        1378 Sokak, 4/1, No:107,

Alsancak,İzmir.               

 

 

* * *

 

 

 

Sayın Eraslan Özkaya                                                                            20/08/04

Yargıtay Başkanı

Ankara 

 

 

                           Biz, aşağıda imzası bulunan ve ülkemizde hukuk devletinin yerleşmesi ve güçlenmesini dileyen hukukçular sıfatıyla son olarak kamuoyuna mal olan Yargıtay-MİT-Organize suç örgütleri ilişkileri hakkındaki iddialar üzerine size başvurmayı uygun bulduk. 

 

                          Basında yer alan haberler, olaya karışan kişilerin demeçleri ışığı altında,  organize suç örgütü yöneticisi Alaattin Çakıcı'nın Yargıtay'da görülmekte olan bir davasına nüfuz etmek ve onun lehine çıkar sağlamak amacıyla örgütlenme içinde oldukları iddia edilen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ve müteahhit Hakkı Süha Şen ile muhtelif temaslarda bulunduğunuz ve onlara Çakıcı dosyası hakkında bilgiler verdiğiniz anlaşılmaktadır.

 

                          Bulunduğunuz makamın saygınlığına gölge düşüren ve bağımsız yargıyı zedeleyen bu iddiaların açığa kavuşması için bugün Yargıtay Başkanlığı eliyle Yargıtay Disiplin Kurulu Başkanlığı nezdinde hakkınızda disiplin soruşturması açılması isteminde bulunulmuştur.

 

                          Soruşturmanın selametle yürütülmesi ve bağımsız yargının korunması için görevinizden istifa etmenizi dileriz.

 

 

Dilekçiler:

 

Ortak adres:      Avukat Noyan Özkan

                        1378 Sokak, 4/1, No:107,

Alsancak,İzmir.