Dünyanın Yeni Aklı

-
Aa
+
a
a
a

Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal Toplum Üzerine Deneme başlıklı kitabın yazarları Christian Laval ve Pierre Dardot Açık Gazete’de Ufuk Turu köşesinde Ahmet İnsel’in konuğu oldular.

Kitabın tanıtımından:

“Neoliberalizmi ‘çağdaş kapitalizmin aklı’ olarak, ‘insanları evrensel rekabet ilkesi uyarınca yönetme’ eğiliminde olan ve toplumlarımızda baskın rol oynayan bir akılsallık biçimi olarak tanımlayan yazarların temel iddiası, neoliberalizmin iktisadi bir ideoloji değil, genel bir akılsallık, bireylerin kendileriyle kurduğu ilişkileri belirleyen bir ‘varoluş normu’ olduğudur.

Fransa’da yayınlanmasının ardından büyük bir ilgiyle karşılanan, yalnızca akademi dünyasında değil, neoliberal normlara her gün şiddetle maruz kalan ‘beyaz yakalı’ çalışanların dünyasında da geniş yankı bulan Dünyanın Yeni Aklı, Türkiye’de de, ‘beyaz yakalıların’ işletme mantığını ve onun getirdiği değerlendirme yöntemlerini sorgulamaya başladıkları bir dönemde, konunun daha açık bir biçimde kavranabilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturacaktır.”

Dinlemek için:

İndirmek için: mp3, 25 Mb.

6 Kasım 2012 tarihinde Açık Radyo’da Açık Gazete programında yayınlanmıştır.

Açık Gazete’nin ve Ufuk Turu’nun podcast servisine abone olmak için tıklayın.