Açık Radyo’nun 53. yayın dönemi başladı

Açık Radyo'dan
-
Aa
+
a
a
a

Açık Radyo’nun 31 Ekim 2021’e kadar devam edecek 53'üncü yayın dönemi başladı.

Açık Radyo’nun 53. Yayın dönemi bugün başladı. Açık Gazete’nin ardından Ömer Madra ile Didem Gençtürk, hem yeni programlar hem de yeniden programlar hakkında bilgi verdi. 

Yeni yayın döneminde 213 programcı tarafından hazırlanan 147 program var. 53. yayın döneminde 16 yeni program başlıyor. Bu yeni yayın döneminde aramıza 17 yeni programcı katılırken, geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığınız 3 programcı yeniden Açık Radyo'da.

53’üncü yayın dönemi itibarıyla Açık Radyo’da en başından beri 1294 programcı 1185 farklı program yapmış olacak.

 

Yeni Program

Pazartesi 10.30

Bilim Tarihi Sohbetleri

Hazırlayan ve Sunan: Derya Gürses Tarbuck

Kendisi de bir bilim ve düşünce tarihçisi olan Derya Gürses Tarbuck, bilim tarihi, bilim felsefesi ve düşünce tarihi üzerine farklı disiplinlerden ve düşünce okullarından akademisyenlerle derinlemesine sohbet ediyor. Ele aldığı konulardan bazıları: Bilim tarihi nedir, objektiflik ve pozitivizm, mikro tarih yazımı, Türkiye’de bilim tarihçiliği ve ekoller, bilim felsefesi ve bilim tarihi ilişkisi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisi, tıp tarihi...

Bilim Tarihi Sohbetleri’nin ilk bölümünde Derya Gürses Tarbuck Kastamonu Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat ile Türkiye'de bilim tarihi çalışmalarının başlangıcını ve George Sarton etkisini konuşuyor.

-

Yeni Program

Pazartesi 15.30

Radyo Bienal

Hazırlayan ve Sunan: Zeyno Pekünlü

17. İstanbul Bienali, radyo dalgalarıyla yayılmaya başlıyor! Açık Radyo bienalin hem katılımcısı hem de mekânlarından biri olarak konumlanıyor. Radyo Bienal programında 17. İstanbul Bienali katılımcılarının Açık Radyo’ya özel ürettikleri işler, arşiv sesleri, ses müdahaleleri, söyleşiler ve şiir okumalarını içeren program, farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı konuk ediyor. Açık Radyo’nun 25 yılı aşkın yayın arşivinden sesler de bu Radyo Bienal’inde yerini alıyor.

-

Yeni Program

Salı 13.00

Bin Kızıl Gelincik

Hazırlayan ve Sunan: Umut Adan

Çevirileriyle İtalyan şarkıları tarihi

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze, İtalya’daki adı Cantautore, evrensel olarak kullanılan İngilizce adı Songwriter müziğinin literatürünü oluşturan, yorumcu-şarkı yazarları ve grupları, tercümeleri ile bulunduğu dönemlerdeki İtalya’dan ve dünyadan sosyal ve siyasi olaylarla bağlantıları ile birlikte 1000 Kızıl Gelincik’te ele alınıyor. Programda edebiyat, felsefe ve diğer kültür insanlarının eserlerinden örneklerle, “İtalyan şarkısı”nın yapı taşlarını, 1950’lerden günümüze nadiren ulaşan şarkı ve diğer formlardaki müzikleri dinliyoruz.

-

Yeniden Program

15 günde 1 Salı günleri 15.30

Yeşilçam Arkeolojisi

Hazırlayan ve Sunan: Utku Uluer

Türk Sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikâyelerinin ele alındığı Yeşilçam Arkeolojisi bu yayın dönemi geri dönüyor.

-

Açık Dergi içinde Yeni Köşe

Salı 18.30

Antroposen Sohbetler

Hazırlayan ve Sunan: Utku Perktaş

Evrimsel biyoloji ve kuş bilimi uzmanı Utku Perktaş, İnsan Çağı’nın getirdiği altıncı kitlesel yokoluşu geçmişten geleceğe irdelerken, biyoçeşitlilik perspektifinden yakın gelecek için çıkarımlarda bulunmak için uzmanlarla bir araya geliyor.

-

Yeniden Programcı

Salı 20.00

Açık Şemsiye

Hazırlayan ve Sunanlar: Görgün Taner, Hakan Gürvit, Şebnem Süer Grimm, Mehmet Yusuf ve zaman zaman Uğur Çıkrıkçılı

Gelmiş geçmiş tüm müzik türlerine kulak kabarttığımız Açık Şemsiye’ye bu yayın dönemi programın ilk programcısı Görgün Taner geri dönüyor.

-

Yeni Program

Salı 24.00

Egzotik Yeraltı

Hazırlayan ve Sunan: Tolga Özbey

Rock’n’roll’un ters köşeleri

Egzotik Yeraltı programında, Amerikan ve İngiliz kökenli Beat, Rock ‘n’ Roll, Surf ve Garage müzik türlerinin özellikle 50’ler ,60’lar ve 70’lerde Uzakdoğu ve Ortadoğu ya da soğuk savaş dönemi demir perde ülkeleri başta olmak üzere yer bulduğu farklı coğrafyalarda kaydedilmiş, pek duyulmamış, çoğu anadillerinde müzik yapan grup ve sanatçılarından örneklere yer veriyor. Program bazen yasaklı dönemlerde icra edilen, bazen de rejim değişimi ve savaşlardan ötürü sonu kötü biten ve rock’n’roll müziğinin öyle ya da böyle sızdığı bu müzik sahnelerini, egzotik gitar tınılarının farklı coğrafyalardaki etkilerini işitmemize imkân sağlıyor.

-

Yeni Programcı

Çarşamba 11.00

Metropolitika

Hazırlayan ve Sunanlar: Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim

Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitika programına bu yayın dönemi Deniz Gündoğan İbrişim dahil oluyor.

-

Yeni Program

Çarşamba 12.00

Jukebox

Hazırlayan: Naz Özbek

1900'lerin başından bugüne müzikal bir yolculuk

Jukebox teriminin, ABD’nin güney eyaletlerinde konuşulan ve bir Kreol dili olan Gullah’da “patırtılı”, “gürültülü” anlamına gelen joog kelimesinden geldiği düşünülüyor. Jukebox’ların ilk versiyonları 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıksa da ABD’de popülerleşmesi 1940’ları bulur. Restoran, bar, meyhane gibi mekânlarda herkesin aynı müziği deneyimleyip, çoğu zaman dans ederek keyfine varmasına olanak sağlayarak, eğlence hayatında yeni bir kapı aralayan jukebox, müzik dünyasını da derinden etkiler. 1940’ların ortasında rağbetinin tavan yapmasıyla, ABD’de çıkan plakların dörtte üçü, jukebox’lara girmeye başlar. Jukebox programında bu büyülü kutunun içinden çıkan müziklere kulak veriyoruz.

-

Açık Gazete’de Yeni Köşe

Perşembe 8.30

Salgınlar Çağı: Pandemide Sağlık

Hazırlayan ve Sunanlar: Osman Elbek ve Kayıhan Pala

Korona virüsün hayatımıza girmesiyle başladığımız Selim Badur ile Korona Günleri, 53. yayın döneminde Pazartesi günleri devam ediyor. Perşembe günlerini ise Dr. Osman Elbek ve Dr. Kayıhan Pala ile Salgınlar Çağı: Pandemide Sağlık programına devrediyor. Salgınlar Çağı: Pandemide Sağlık Programda dünyayı etkileyen COVID-19 dışı salgınlar da dahil olmak üzere salgınların genel olarak dinamiği, nedenleri, dünya genelinde yayılımı ve sona erme biçimlerini, COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki ve dünyadaki son durumunu, pandemi zemininde gelişen ikincil sağlık sorunlarını, sağlık çalışanlarının sorunlarını, pandeminin yol açtığı ya da pandemi gerekçe gösterilerek uygulanan programların yarattığı toplumsal sorunların ekonomik, demokratik ve ekolojik perspektiften yorumu, sağlık ve hastalık kavramlarının zaman içerisinde değişen anlamı ele alınıyor.

-

Programda Frekans Değişikliği

15 günde 1 Perşembe 11.00

Yeşil Bülten

Hazırlayan ve Sunan: Utku Zırığ

İnsan ve doğanın birlikte yaşamına dair her şeyin konuşulduğu Yeşil Bülten bu yayın dönemi 15 günde 1 Ekoloji Politik programı ile dönüşümlü.

-

Yeni Program

15 günde 1 Perşembe 11.00

Ekoloji Politik

Hazırlayan ve Sunan: Erol Malçok

İnsanın ve yeryüzünün ahvali

Ekoloji Politik programında Erol Malçok insanın insan üzerinde kurduğu hiyerarşiyi, insanın flora ve fauna üzerinde kurduğu tahakkümü konu ediyor. Ekoloji aynı zamanda bir toplumsal organizasyon meselesidir. Hiyerarşik ilişkiler çözülmediği sürece doğa sömürüsü de bitmeyecek. Bu durum bize toplumsal sorunlara tek boyutlu teorik-pratik yaklaşım yerine ekolojik merkezli holistik bir bakış açısıyla eylemsellik sorumluluğu yüklüyor. Programda, ekolojinin kapsadığı toplumsal sorunlar ve bu sorunların birbiriyle bağı ele alınıyor.

-

Yeni Program

Perşembe 12.00

Sefertası

Hazırlayan: Cünort

Öğle arası ruh gıdası

Müzik ruhun gıdası, Sefer Tası’ndan ne çıkarsa bahtınıza. Menü her hafta değişebilir, jazz ana yemek, groove pilav üstü, soul tatlı olarak gelebilir. Ustalardan bazen afro-tropik, bazen egzotik, ekseriyetle şehirli, pozitif titreşimli, doyum garantili lezzetler. Hazırlayan bol kepçe Cünort.

-

Açık Dergi’de Yeni Köşe

Perşembe 18.30

Sadece Masallar Gerçeği Bilir

Hazırlayan ve Sunanlar: Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız

Aşk, sadakat, dürüstlük, tekeşlilik, iyi ve kötü, yaşamanın nedeni, vicdan ve özgürlük; fotoğrafçı, yazar ve gezgin Özcan Yüksek’le yine fotoğrafçı, eleştirmen ve küratör Coşar Kulaksız günümüz filozoflarının, yazarlarının ve düşünürlerinin 1001 Gece Masalları’yla kurduğu ilişkilere bakarken insan zihnini en çok meşgul eden sorulara açıklık getirmeye çalışıyor.

-

Açık Dergi’de Yeni Köşe

15 günde 1 Perşembe 19.00

Sedat Nemli ile 50 Yılda Bir - 1971

Sedat Nemli; Marvin Gaye’den Paul & Linda McCartney’e, Miles Davis’den Sly and the Family Stone ve Traffic’e, … yarım yüzyıl önce tüm dünyayı sarmış müziklere dönüyor. 60’ları 70’lere bağlayan kavşakta özgürlükçü müziğin mihenk taşlarına kulak veriyoruz.

-

Yeni Program

Perşembe 24.00

Kararlı Bohça

Hazırlayan ve Sunan: Meral Akman

Rock müziğin "çok bilmiş" çocuğu progressive rock

Başlangıcından bitişine, yeniden doğuşundan günümüze rock müziğin "çok bilmiş" çocuğu progressive rock hakkında bir program. 1969 yılından başlayarak, kronolojik sırayla yıl yıl, yeni gruplar, albümler, dağılan, yeniden bir araya gelen gruplar hakkında bilgiler , bu gruplardan örnekler Kararlı Bohça’da.

-

Yeni Program

15 günde 1 Cuma 10.00

Kanal İstanbul Haber Bülteni

Hazırlayan ve Sunanlar: Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay

Bu yayın dönemi gündemin en önemli konularından biri olan Kanal İstanbul’un bir haber bülteni var. Kanal İstanbul projesi farklı yönleriyle gazeteci Çiğdem Toker tarafından takip ediliyor.

-

Yeni Program

15 günde 1 Cuma 10.00

Müşterek Hayatımız

Hazırlayan ve Sunanlar: Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay

Paris Komünü’nün 150. Yılında Sermaye Çağı ve Toplumsal Devrimler

150. yılında Paris Komünü’nü de unutmadık bu yayın dönemi. Doğan Çetinkaya Paris Komünü ve toplumsal devrimler tarihine, müşterekler konusundaki deneyimler tarihine bir bakış atıyor.

-

Yani Program

Cuma 23.00

Müzik Tüneli

Hazırlayan ve Sunanlar: Levent Dönmez ve Sezai Başar

Yıllar boyunca Rock müzik tarihi (1968-2022)

Levent Dönmez ve Sezai Başar, 1968 yılından günümüze 52 haftalık bir rock Müzik Tüneli’ne sokuyor. Programda İngiltere ve Amerika hakimiyetindeki rock müziğin diğer ülkelerdeki yansımalarına da kulak kabartıyoruz.

-

Program Saat Değişikliği

Cuma 24.00

13 Melek

Hazırlayan ve Sunan: Yiğit Atılgan

Dumanı üstünde deneysel seslere kulak verdiğimiz 13 Melek bu yayın dönemi saat 24.00’te.

-

Yeni Program

Pazar 18.00

Sub Rosa

Hazırlayan ve sunanlar: Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak

Klasik Müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair

Klasik Müzik endüstrisinin müzik-dışı etmenlerinin sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde yorumlandığı bir program Sub Rosa. Sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, barış, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki hastalıklar, sürdürülebilir tüketim, yenilikçilik gibi konular ilgili alanlarda yetkin konuklarla irdelenecek. Programda konu başlıklarını müzik ile örnekleyecek seçilmiş eserler çok yönlü tartışmalara eşlik edecek.

-

Yeni Programcı

Pazar 19.00

Loustroi

Hazırlayan ve Sunanlar: Görkem Saoulis, Yannis Saoulis ve Asimoula-Azize Saoulis

Ege'den sesleniş

Loustroi Ege’den sesleniş programının gizli kahramanlarından Asimoula-Azize Saoulis bu yayın dönemi mikrofon başına geçiyor.

-

Bu yayın dönemi programına ara veren programcılar:

Didem Gürzap

Kerem Doğan

Rahmi Öğdül

Evrim Altuğ

Jozi Levi

Özge Özdemir

Ahmet Uncu

Berhem Baltaş

Ufuk Aktaş

Barış Yalaz

Ömer Ergün

Ayşe İdil İdil

Gürkan Vayis

Ümit Şenol

Ahmet Uluğ

Metin Belgin

 

Bize sesini verenler:

Adnan Acar, Tilbe Saran, Tolga Korkut, Tuba Sağlam, Memo Sağlam, Işıl Tangör

 

Teknik Ekip:

Selahattin Çolak ve Robılınd Tayar