Açık Radyo ‘Program Destek Projesi’ nedir, nasıl destekçi olunur?

Açık Radyo'dan
-
Aa
+
a
a
a

Bu, bir bakıma Açık Radyo’nun “yaşam biçimi”; Açık Radyo’nun bağımsızlığının sürdürülebilir olmasını hedefler. 2004 yılında başlattığımız bu proje bugün, Türkiye medyası açısından bir model olmuştur diyebiliriz. 

Amaç, kurucuların ve gönüllü programcıların kolektif çabasının, dinleyicinin katılımı ile tamamlanması. Yani, birkaç bin dinleyicinin, her yıl tekrarlanan sürekli maddî katkısı –ve fikrî katılımı– ile, radyomuzun sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olması hedefine ulaşmak. 

Bu kapsamda dinleyiciler, seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek (sponsorluk) verebilir. Birden fazla program, ya da aynı programın birden fazla saati de desteklenebilir. Dinleyiciler, isterlerse taksitlendirerek, kredi kartıyla telefondan, internet üzerinden veya banka havalesi ile desteklerini gerçekleştirebilirler. Yarım saatlik bir programa 150 TL, 1 saatlik bir programa da 250 TL ile destek olunabilir. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı programın başında ve sonunda anılır.

Destek olmak için lütfen burayı tıklayın.

Açık Radyo hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı değil. Çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri dışında, hiçbir "ideoloji"ye de bağlı değil. Dolayısıyla, bağımsız. Radyomuzun genel sadası “Haber + Müzik + Kişilik”ten oluşuyor.

Sözel programlar sosyolojiden psikolojiye, ekolojiden ekonomiye, iklim krizinden biyoçeşitlilik krizine, siyasetten felsefeye, edebiyattan bilime, arkeolojiden antropolojiye, kokulardan arılara, tarımdan kente, kentsel dönüşümden mimariye, kadınlardan çocuklara, hak temelli haber programlarından dünyanın çeşitli bölgelerindeki aktivizm faaliyetlerine, yerelden küresele uzanan çok geniş bir yelpaze içinde benzersiz bir çeşit zenginliğini bağrında barındırmakta.

Müzik programları ise kendi içlerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın neredeyse tüm köşelerinde yaratılan bin bir müzik kültüründen sınırsız sayıda tür ve tarzı kapsıyor.  

Çeyrek yüzyıla yaklaşan yayın serüvenimizde 94.9 FM frekansında 1267 programcımız 1158 farklı program hazırlayıp sundu! 4 Mayıs itibariyle başlayan 51. yayın dönemimizde ise 210 programcımız tam 147 farklı program sunuyor. Son on yıldır da adeta alanında öncü bir biçimde, podcast ortamında da 12.000’in üzerinde başlık sunduk. Bugün 50’nin üzerinde Açık Radyo programı, çeşitli podcast mecralarında güncel olarak sizlere eşlik etmeyi sürdürüyor. 

Ve bütün bunlar –söylemeye bile gerek yok– siz dinleyici ve destekçilerimiz sayesinde!  

Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi’nin 17. yılında, çalışma arkadaşlarımızın ve konuklarımızın sağlığını düşündüğümüz için, epeydir gelenekselleşmiş olan o 9 gün/99 saatlik radyo şenliğimizi yapamıyoruz ama bu zorlu Covid-19 günlerinde desteğinizi istemeye de devam ediyoruz. 

Bu yolculukta yelkenlerimizi dolduran sizin rüzgârınızdır! Siz olmadan yol alamayız.

Sonsuz teşekkürlerimizle!