Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bazı maddeler...

Açık Kütüphane
-
Aa
+
a
a
a

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini hatırlatmak istedik.

20 Kasım 1989 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 9 Aralık 1994 TBMM tarafından kabul edilmiştir. (bazı maddeler)

- Bütün çocuklar için geçerlidir: Kız-erkek, renk, doğduğu yer, konuştuğu dil, büyüklerin inançları ve konuştuğu dillerin farklılığı nedeniyle ayırım yapılamaz

- Yaşamak çocuğun en temel hakkıdır. Her çocuğa doğumunda isim verilir, devlet bu ismi kaydeder, kimlik verir. Çocuk o devletin vatandaşı olur. Konan isim, kazanılan vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunur. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar çocuktan alınırsa tüm dünya devletleri karşı çıkar.

- Çocuğu ilgilendiren konularda çocuğun da görüşü alınır. Büyükler çocuğu dinler, düşüncesini öğrenmeye özen gösterir.

- Çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir.

- Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun, gelişmelerini engellemeyecek, eğitsel olmalıdır.