İptal edilen Yeşil Yol Projesi: Avukat İbrahim Demirci ile söyleşi

-
Aa
+
a
a
a

İptal edilen Yeşil Yol Projesi hakkında konuşmak üzere Avukat İbrahim Demirci’yle bağlantı gerçekleştirdik.

Demirci, Yeşil Yol Projesi’nin iptali ile ilgili Danıştay kararı ile alakalı şunları söyledi:

“TEMA’nın 2013 yılında, Doğu Karadeniz’i kapsayan 1/100.000’lik çevre planına ilişkin açtığı bir dava vardı. Bu davanın içerisinde Yeşil Yol Projesi de vardı. Mahkeme Yeşil Yol Projesi ile ilgili kararı iptal etti çünkü çevre düzeni planında Yeşil Yol diye belirtilen proje, yaylaların entegrasyonu olarak belirtiliyordu. Danıştay ise entegrasyon kavramının yeterli bir açıklamaya sahip olmadığı gerekçesiyle reddetmiş ancak düzenleme yapılması koşuluyla tekrar gündeme getirilmesi için açık kapı bırakmıştı. Bunun üzerine ‘yaylaların entegrasyonu’ ifadesi ‘yayla koridoru’ olarak güncellendi ve yeni bir plan çıkardı. Bunun üzerine Çamlıhemşinliler olarak bu plana karşı bir dava açıldı. Bu dava sonucunda ise Yeşil Yol olarak adlandırılan yayla koridoru projesi için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Şimdi dosya tekrar ilgili mahkemesine gidecek ve mahkeme esasa dair bir karar verecek. Bu karar ise Mart ayı itibariyle uygulamada.”

Danıştay’ın Yeşil Yol Projesi’ni durdurma kararı alma gerekçesini ise Demirci şöyle özetledi:

“Dosya, yüz sayfalık bilir kişi raporu içermekte. Ancak alınan kararın en önemli gerekçesi, Danıştay’ın ifadesi ile şöyle: ‘Dava konusu plan ile öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, sunduğu altyapı imkanları nedeniyle, yol boyunca sürekliliği olan yapılaşmaya yol açacağı; yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır.’ Bu gerekçe çok önemli bir gerekçe çünkü Danıştay’ın bir önceki kararının aksine şunu ifade ediyor: ‘Yeşil Yol zaten mevcut haliyle de yeterince yıkıma yol açmıştır. Artık bu proje ile ilgili çalışma yapılmasın çünkü bu çalışmalar bütün yaylaların ortadan kalkmasına sebep olacak.’ Bu ifadenin ardından Yeşil Yol Projesi’nin gündeme gelebilmesi artık mümkün değil.”

Danıştay’ın kararı içerisinde de yer alan bir ifadeyle, Yeşil Yol Projesi’nin hiçbir kamusal yararı olmadığını belirten Demirci; bu kararın Samsun’dan Artvin’e kadar devam eden tüm çalışmaları durdurduğunu ifade etti. Süreci bir idari sürecin iptali bakımından değerlendiren Demirci; bu zamana kadar yapılan yollar, tahrip edilen doğa ve zarara uğrayan yurttaşlar bakımından süreci şöyle ifade etti:

“İdarenin yapması gereken yapılmış yolları trafikten men etmesi ve eski haline getirmesidir. Yolları gördüğünüzde sürecin usulüne aykırı işlediğini, taşınması gereken hafriyatın dere yataklarına bırakıldığını görüyorsunuz. Yaşanan sellerin bir sebebi de bu durumdur. Fırtına Vadisi’nde daha fazla sel bekliyoruz çünkü en çok tahribatı bu bölge yaşadı.” 

Danıştay’ın bu kararının tam anlamıyla bir zafer olmadığını dile getiren Demirci; bu kararın davanın esasına dair olmadığını, bu dosyanın asıl kararı verecek mercie gideceğini ancak umutlarının verilen kararın yinelenmesi olduğunu ifade etti.