İklim grevcisi çocukların talepleri

Açık Gazete
-
Aa
+
a
a
a

Gelecek için Cumalar (Fridays For Future) hareketinin 20 Eylül'de düzenleyecekleri küresel iklim grevi öncesinde belirlediği talep listesi...

Fotoğraf: BBC

16 yaşındaki iklim grevicisi İsveçli öğrenci Greta Thunberg ile bütün dünyaya yayılan çocukların iklim krizine dur demek için başladıkları eylemlerin somut talepleri netleşti.

FFF'nin ülkelerden talepleri:

İklim bir devrilme noktasında ve bugünkü eylemler yarının geleceğini belirleyecek. İklim Acil Durumumuz var. Gelecek yıllar tarihe geçecek çünkü gezegenimizi ya mahvedeceğiz ya da kurtaracağız.

İklim krizini uluslararası düzeyde çözmek isteyen iklim ve çevre aktivistleriyiz.

Bu küresel bir kriz ve küresel bir tepkiye ihtiyaç duyuyoruz. Ve tüm bu olanlardan eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor:

Eylül ayında New York'taki tüm dünya liderlerinin toplandığı İklim ve Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Zirvesi (SGH). Mazeretlerden ve sıkıcı konuşmalardan bıktık. İnsanlar bugün küresel olarak iklim krizine dikkat çekiyorlar ve Eylül ayına kadar seslerimizi duyurmaya devam edeceğiz. Gerçek eylem talep ediyoruz! Ve şimdi talep ediyoruz!

1. İklim Acil Durumunu gündeme alın.

İklim Acil Durumunu ilan ederek, "net sıfır" olmak zorunda olan iklim acil durum eylem planlarını 2030 yılına kadar uygulamaya geçirip, krizin gerçekleri hakkında insanları eğiten bir politika talep ediyoruz. Çocuklarımızı, doğanın korunması için delegeler olmaları ve küresel ekosistemi ve sağlık rollerini tanımaları için eğitim almalarını istiyoruz. Bunu yaparak aşağıdaki noktaları taahhüt ediyoruz:

a. Antropojenik küresel ısınmanın varlığımızı tehdit eden bir kriz olarak görülmesi gerektiğini ve sınırlı kaynaklarla sınırlı bir gezegende yaşadığımızın kabul görmesini talep ediyoruz.
b. İnsan kaynaklı bir iklim felaketini önlemek için, endüstriyel ısınmanın sanayi devrimi öncesi zamana göre maksimum +1,5 ° C ile sınırlandırılmasını ediyoruz. Bu, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu anlamına gelir.
c. Gelecekteki tüm eylemler ve kararlar 1. ve 2. maddelere göre ölçülmelidir. 2. maddede belirtilen iklim hedeflerine ulaşmak için her türlü çabayı göstermeliyiz.
d. Kendimizi ve başkalarının iklim krizi mekanizması hakkında bilimsel olarak bilgilendirilmesini talep ediyoruz. İklim krizinin nedenleri ve etkileri hakkında ekonomik ve politik düzeyde doğru bilgi verilmesini talep ediyoruz. 

2. Fosil yakıtların ve iklimin tahribatının tüm finansmanını ve desteğini derhal sonlandırın.

Fosil yakıt sübvansiyonlarını kaldırın ve fosil yakıt projeleri, ormansızlaşma ve iklim tahribatını finanse etmek, ticaret yapmak amacı içinde olan herhangi bir banka, piyasa, hükümet veya diğer borç veren kurumların yasadışı olmasını sağlayın.

Yerel para birimi kullanımı, küresel temel gelir ve adil vergilendirme gibi konularda yeni finansal sistemler üzerinden stratejiler geliştirin.

3. Fosil yakıt ve iklim yıkıcı endüstriler de dahil olmak üzere ekonomiyi adil bir şekilde değiştirmek ve dönüştürmek için hareket şart.

Çalışanların bu dönüşümün merkezinde olmalarını sağlayın ve kadınlar ve erkekler için tüm çalışmaların saygınlığına önem verin.

4. Yenilenebilir enerjinin gelişmesine izin verin.

Yenilenebilir enerji gelişimi için tüm engelleri kaldırın ve herkesin temiz, yenilenebilir güce erişebilmesi için finansman programları oluşturun.

5. Güçlü toplu taşıma sistemleri ve sıfır emisyon taşımacılığın uygulanmasını sağlayın.
6. Gıda sistemimizin küresel yaşam destek sistemlerini güçlendirdiğinden emin olun.

Çevreye duyarlı beslenmeyi teşvik edin - düşük karbonlu tarımsal yöntemler, etsiz beslenme, vejetaryen ve vegan gıdaları desteklemek ve gıda atıklarının ortadan kaldırılması vb.

7. Dünyanın ciğerlerine saygı gösterin.

Ormansızlaşmayı sonlandırın ve üretim zincirlerimizden çıkarın. Yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını, topraklarının hakimi olarak kabul edin.

8. Büyük ölçekte yeniden ağaçlandırın.

Doğanın dünyamızdaki, ülkelerdeki ve şehirlerdeki rolünü veya doğanın bir parçası olarak insanlığın rolünü yeniden canlandırın.

9. Tüketimi şiddetle azaltın. 

Toplum odaklı büyüme dahil ekolojik açıdan sürdürülebilir ekonomiler için güçlü planlar uygulayın.

Dairesel ve sıfır atık ekonomilerini zorunlu kılın.

10. İklim etkilerine, özellikle en korunmasız olanlar için etkili adaptasyon planları uygulayın.

Etkileri önceden tahmin etmek ve bu değişimlere karşı koymak ve uygun bir şekilde uyum sağlamak için küresel planlamaya katılmak için kapsamlı bir planlamaya katılın.

Dünya liderleri artık sokaklarda on binlerce kişiyi görmezden gelmemelidir. Eylül ayının ilk yarısında ve "güçlülerin buluşmasında", dünya liderlerinin iklim değişikliği ilan etmesi için uluslararası düzeyde harekete geçeceğiz! Dünyanın liderleri Eylül ayında New York'ta birleştiğinde, sesimizi duyuracağız ve dünyanın en büyük etkinliğe çağrı kampanyasını gerçekleştireceğiz!

O zamana kadar dikkatle izliyoruz. İklim için savaş vermeden aşağı inmeyeceğiz. Hükümetler hareket edene kadar yükselmeye devam edeceğiz. Eylül geldiğinde orada olacağız!

Lütfen uluslararası # AllinforClimateAction (#iklimiçinhepimiz) kampanyası / FFF taleplerimizi destekleyin ve bize katılın!

Yaşanabilir bir gelecek için İnsan Platformundan kalepler:
1. İKLİM ACİL DURUMUNUN BİLDİRİLMESİ VE OLUŞTURULMASI

a. İklim ve çevre yıkımı için acil durum ilan etmek.
b. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliği.
c. İklim değişikliği ile mücadele etmek için evde ittifak kurmak.
i. Vatandaşlar komisyonları kurmak.

2. KATI SERA GAZI EMİSYON SINIRLARI VE CESUR İKLİM FİNANSMANI

a. Karbondioksit emisyonlarını sınırlandırmak ve küresel karbon nötrü elde etmek için bir plan oluşturmak.
b. Metan ve azot oksit emisyonlarının sınırlandırılması.
c. Sera gazı emisyon bütçeleri oluşturma.
d. İklimsel uyumun ulusal düzeyde finanse edilmesi.
e. Politikadan "büyük petrol" sanayini çıkarmak.
i. Fosil yakıt lobicilerinin etkisinin azaltılması.
ii. Fosil yakıt sübvansiyonlarının ortadan kaldırılması.
iii. Fosil yakıtlardan arındırma.
f. Karbon kullanımına fiyat belirlemek.
g. Yurtdışında sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylemini finanse etmek.

3. ÇEVRE, YERLİ, İNSAN VE GENÇLİK HAKLARI

a. Tüm insanların çevre haklarını tanımak ve saygı duymak.
b. Yerli hakların tanınması ve saygı gösterilmesi ve UNDRIP'in uygulanması.
c. Yurtiçi ve yurtdışındaki insan haklarına saygı göstermek ve desteklemek.
d. Gençlik haklarının desteklenmesi, oy hakkı ve düzgün temsil edilmeleri.
i. Oylama yaşını düşürmek.
ii. İklim değişikliğinin ön cephelerinde gençleri ve toplulukları daha iyi temsil etmek için politik sistemlerimizi yeniden düzenlemek.
iii. Gençlik konseylerinin ve heyetlerinin oluşturulması ve desteklenmesi.

4. FOSİL YAKITLARINDAN TEMİZ ENERJİYE ADİL GEÇİŞ

a. Yeni fosil yakıt altyapısı inşasına karşı çıkmak.
b. Elektrik şebekemizi karbondan arındırmak ve herkesin temiz, güvenilir elektriğe erişimini sağlamak.
c. Geleneksel nükleer enerjinin büyümesini sınırlamak ve nükleer atıkları doğru bir şekilde yönetmek.
d. Zararlı fosil yakıt ve doğal kaynakların çıkarılma yöntemlerinin yasaklanması.
e. Fosil yakıtlara ekonomik olarak bağımlı olanlar için adil dönüşüme yatırım yapmak; eski fosil yakıt çalışanları için istihdam olanaklarını finanse etmek.

5. ÇEVRE KRİZLERİNDEN EŞİT KORUNMA

a. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini hafifletmek için proaktif önlemler almak.
b. Ötekileştirilmiş ve kırılgan olanları etkileyen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için proaktif önlemler almak.
c. Kriz sonrasında ekonomik refahın sağlanması.
d. İklim mültecilerini tanımak, kabul etmek ve korumak.
e. İklim değişikliğinin yarattığı su kıtlığı ve kuraklığa karşı önleyici tedbirler alınması.
f. Krizin ön saflarında kadınların güçlendirilmesi.
g. Endüstriyel fosil yakıt tesisleri ile halk yaşam alanları arasında güvenli bir mesafe olmasını sağlamak.
h. "Büyük kirleticilere" dava açmak.
i. Fosil yakıt şirketlerini, iklim değişikliğine katkılarından dolayı topluma uygulanan maliyetler için dava etmek.

6. DOĞAL KAYNAKLARIN RESTORATİF YÖNETİMİ

a. Habitat bağlantısını arttırma ve korumak.
b. Orman kalitesinin korunmasını yeniden ağaçlandırma ve arttırma.
c. İstilacı yabancı türlere karşı eylemde bulunmak.
d. Ekolojik olarak zarar veren böcek ilaçlarını, böcek ilaçlarını ve gübreleri yasaklamak.
e. Toprağımızı ve gıda tedarikimizi korumak.
f. Korunan alanların kapsamını artırmak.
g. Yaban hayatı korumak, türlerin aşırı sömürüsünü durdurmak.
h. Sürdürülebilir tarımı desteklemek.
i. Et tüketimini sağlıklı düşük seviyelerde tutmak ve endüstriyel hayvancılıkta daha katı düzenlemeler uygulamak.
ii. Toprağın etkin bir karbon havuzu olma kapasitesini artıran tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi.
iii. Koruma ve çevre koruma için fonun arttırılması.
j. Habitat restorasyonuna yatırım yapmak.

7. SÜRDÜRÜLEBİLİR, ADİL TOPLULUKLAR VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

a. Döngüsel bir ekonomiye geçişi desteklemek.
i. Atık envanterleri oluşturmak ve atık depolama atıklarının üretimini azaltmak.
ii. Tek kullanımlık plastiklerin ve diğer zararlı tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması.
iii. Holding şirketleri, ürünlerinin ürettiği atıklardan sorumludur.
iv. Atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi.
v. Sorumlu tüketim modellerine doğru ilerlemek.
b. Binaların sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olmasını sağlamak.
i. Binaların enerji verimliliğini elden geçirme.
c. Fosil yakıtla çalışan otomobillerden uzaklaşmak ve şehirlerdeki kirliliği düzenlemek.
i. Elektrikli araçlara geçişi desteklemek.
ii. Şehirlerde hava, toprak, su, ışık ve gürültü kirliliğini düzenlemek.
d. Şehirlerde yüksek ağaç kapsama alanı teşvik edilmesi.
e. Sürdürülebilir şehirlerarası bağlantılar için baskı yapılması.
f. Yukarıya doğru büyümek, dışa doğru değil.
i. Kasabaları ve şehirleri yürünebilir ve bisikletle gezilebilir yapmak
ii. Arabaları şehir merkezlerinde yasaklamak.
iii. Yeşil toplu taşıma araçlarına yatırım yapmak.
g. Şehirlerin uzun vadede müreffeh, esnek ve sürdürülebilir olmasını planlamak.

8. EĞİTİM VE ÇEVRE VE İKLİM ARAŞTIRMALARI

a. Gelecek kuşakları insanlar ve gezegenler için empati temelli değerler ile eğitmek.
b. Müfredata iklim adaletini, sürdürülebilirliği, çevre bilimini ve korumayı koymak.
c. Halkı eğitmek ve iklim değişikliği ve çevresel bozulma ve şu anda sıradan vatandaşlar üzerinde sahip oldukları ve sahip olacağı yıkıcı etkiler konusunda farkındalık yaratmak.
d. Eğitime evrensel erişim sağlanması.
e. İklim ve çevre bilimleri ile ilgili araştırmalar ve toplumun refahını tehdit eden gezegen krizlerine çözümler.
f. Karbon yakalama ve depolama programlarının araştırılması ve uygulanmasının desteklenmesi.
g. Periyodik sera gazı envanterleri oluşturma.