"Değiş Tokuş": Kolektif bir fotoğraf projesi

-
Aa
+
a
a
a

Pandemide fotoğrafçıların daha az seyahat etme olanaklarına sahip olmaları nedeniyle gidemedikleri farklı şehirlerde iş üretebilmeleri için birbirleriyle dayanışmaları fikrinden yola çıkan kolektif fotoğraf projesi.

değiş tokuş afişi
"Değiş Tokuş": Kolektif bir fotoğraf projesi
 

"Değiş Tokuş": Kolektif bir fotoğraf projesi

podcast servisi: iTunes / RSS

Diyarbakır’dan Lütfü İrdem, İstanbul’dan GAPO ve İzmir’den No 238 iş birliğinde gerçekleşen ‘Değiş Tokuş’ projesi merkezine mobilite problemini alırken, değiş tokuşu metodunu önermesiyle hayli ilginç bir iş. Özellikle değiş tokuş edilecek olan şeyin, bir bakış ve görme biçimi olduğu düşünülerse kendine has zorluklar barındıran bir girişim.

Mayıs-Kasım 2021 arasında gerçekleşen Değiş Tokuş'tan 'Sevgili Nilay, Sevgili Şeyda' isimli kolaj çalışma

Mayıs-Kasım 2021 arasında gerçekleşen Değiş Tokuş'tan 'Sevgili Nilay, Sevgili Şeyda' isimli kolaj çalışma.

Projeye katılan 12 sanatçı, "bir yandan kendi şehirlerinde proje ortakları için fotoğraf çekerken, diğer yandan gitmedikleri başka bir şehirde kendileri için üretilen fotoğraf projelerinin de editörlerine dönüş[müş]ler". "Geldiğimiz noktada" diye belirtiyor proje ekibi, "fotoğrafların müellifinin kim olduğundan ziyade, kolektif üretimin sınırlarının ne kadar zorlanabildiği ve sanatçıların birbirlerinin projelerini ne kadar sahiplenip uygulamaya hevesli olduğu önem kazanıp belirleyici oldu". 

Açık Dergi'de, değiş tokuş projesini temellerinden işleyişine konuşup, fotoğraf mecrasına özgü kolektif üretimin olanak ve zorluklarına değiniyoruz. Konuklarımız GAPO'dan proje koordinatörü Serdar Darendeliler ve İzmirli fotoğraf sanatçısı Aslıhan Güçlü.

Değiş Tokuş projesi 12 sanatçının katılımıyla gerçekleşti.