tıktıka

-
Aa
+
a
a
a

Düşünce akışının ses hali

 

 

 
Açık Dergi içinde 15 günde 1 Perşembe 19.00
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Zeynep Okyay
 
57. Yayın Dönemi: 1 Mayıs 2023 - 29 Ekim 2023

Şu ana kadar yer aldıkları bütün yayın dönemleri;

tıktıka iki haftada bir güncellenen radyo programı. "tık" ve "tıktıka"lardan oluşur. Konuşmalar bazen monolog halinde ilerler, tek başlarına birer "tık"tırlar.​ ​tıktıkada ise iki veya daha fazla sayıda birbiriyle etkileşime girmesi muhtemel kişi buluşturulur, paylaşıma davet edilirler.

​tıktıka Zeynep Okyay tarafından kurgulanıp sunulur, Açık Radyo tarafından yayınlanır. Stüdyo ses kayıtları ve düzenlemeleri Ali Uygur Erol'a, görseller ise Selin Atik'e aittir.