100. yılında Cumhuriyet’in mimari mirası: Ne kadar ve nasıl korunabildi?

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

100. yılında Cumhuriyet’in mimari mirası: Ne kadar ve nasıl korunabildi?

Bugün durduğumuz noktadan baktığımızda Cumhuriyet’in 100 yılı boyunca üretilen mimari eserlerin hangileri ne tür kriterler gözetilerek korunma kapsamına alındı, bu kriterleri belirleyen yaklaşımlarda ve kültür mirası politikalarında ne gibi değişimler oldu. Yirminci yüz yıl yapıları ne tür “önem” taşımalı ve ne tür “özelliklere” sahip olmalıdır ki koruma altına alınabilsinler? Bu soruları konuğumuz docomomo_tr Yürütme Kurulu üyesi Doç. Dr. Ebru Omay Polat ile konuşuyoruz.