Dünya Mirası Adalar: 12 Şubat 2019

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Dünya Mirası Adalar: 12 Şubat 2019

Yerel yönetim uzmanı İnan İzci ile kent Hakkı; temel bir insan hakkı olarak, kişinin yaşadığı kenti keşfetmesini, ona katılmasını sorunlarına karşı çözümler üretmesini garanti altına alan bir haktır. başka bir değişle kent hakkı, hem katılımı hem de kentin olanaklarını eşit ve ulaşılabilir bir şekilde dağıtımı üzerine gelişen bir harekettir. kent hakkı katılımı öngörür, sağlıklı ve nitelikli bir kentte yaşama talebini içermektedir. Kent Hakkı aynı zamanda kendimizi ve kentimizi değişime açık tutarak biçimlendirmek ve yeniden biçimlendirmek, insan hakları içinde en değerli, bir o kadar da ihmal edilmiş olanıdır. 
 

Adaların korunarak, ekonomisinin ve yaşantısının sürdürülebilir bir zemin kazanmasının nasıl mümkün olacağını, koruma odağının Adalı sakinler, esnafı ve ziyaretçileri için nasıl müşterek bir öncelik haline getirilebileceğini konuştuk.