Açık Bilinç 28 Ocak 2014

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Açık Bilinç 28 Ocak 2014

28 Ocak 2014: Frans de Waal ve Robert Sapolsky'nin primatoloji araştırmaları ışığında, Biyoloji-Sosyoloji ilişkisini ve primat kuzenlerimiz olan Bonobolar, Şempanzeler, ve Babunlarda iktidar, cinsiyet, anaerkillik, ve eşcinsellik konularını ele aldık.