Mutluluğun gündelik hayatta yansımaları

-
Aa
+
a
a
a

Psikoloji ile felsefe arasındaki ilişkiden yola çıkan 'Normalin Sınırları', dinleyicilerini, içsel bir yolculuğa davet ediyor. Bu içsel yolculuk, dinleyicilerini ve konuklarını, ‘klinik felsefe’nin sunduğu çerçeve içerisinde, gündelik hayat ile varoluşsal ve ruhsal alanın meseleleri üzerinden sohbete ortak ederek gerçekleşiyor.

"Mutluluk" (2. bölüm)
 

"Mutluluk" (2. bölüm)

podcast servisi: iTunes / RSS

(14 Haziran tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.)

Mutluluk kavramına başka açılardan bakılarak klinik felsefenin disiplinlerarası yaklaşımı derinleştiriliyor. Deleuze’den Haneke’nin “Mutlu Son” filmine, mutluluğun gündelik hayattaki yansımaları üzerine farkındalıklar araştırılıyor. Mutluluğun yaşlılıkla, şansla, siyasetle, psikoloji ve felsefeyle ilişkisi üzerine duruluyor.