Gerçeği Söyle III: Müzik

İklimAcil!
-
Aa
+
a
a
a

'İklim için Acil Durum' ilan eden kurum ve oluşumların sayısı her geçen gün artıyor.

İklim Acil: Gerçeği Söyle: Müzik
 

İklim Acil: Gerçeği Söyle: Müzik

podcast servisi: iTunes / RSS

Havaya Bağlı Herşey köşemizde bu hafta, “Neden İklim İçin Acil Durum İlanı?” başlıklı yazının ardından başladığımız serimize medya kuruluşlarının ardından müzisyenlere yer veriyoruz.

T24’ün aktardığına göre, Radiohead ve birçok Britanyalı müzisyen iklim değişikliği hakkında "acil durum" ilân etti ve dünya liderlerine harekete geçme çağrısında bulundu.

“Müzik Acil Durum İlân Ediyor” medya ve devletlerin iklim krizine dikkat çekmesini, acilen harekete geçmesini istiyor. Müzisyenler ve müzik şirketlerinden oluşan bu yapı, müzik endüstrisinin çevre sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bildiklerini ve acilen olağanüstü eyleme geçmeyi taahhüt ettiklerini deklare ediyor. 

Müzik acil durum ilan ediyor

‘MusicDeclaresEmergency’ (‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’) iklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmek, ve bütün hükümetlere Dünya yüzündeki tüm canlı yaşamını korumak için acilen harekete geçme çağrısı yapmak için bir araya gelen bir grup sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyondan oluşuyor.

Biz, yani ‘MusicDeclaresEmergency’ (MDE), daha iyi bir gelecek yaratmak için gereken kültürel değişimi ilerletmekte müziğin gücüne inanıyoruz.

Bildirgemiz:

‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’ (MDE), iklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmiştir. 

* Tüm hükümetleri ve medya kuruluşlarını iklimsel ve ekolojik aciliyet/olağanüstü durum hakkında gerçekleri söylemeye çağırıyoruz.

* Biyolojik-çeşitlilik kaybını geriletmek, ve en geç 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını (yayılımını) net-sıfıra çekmek için hükümetlerin hemen şimdi harekete geçmesini istiyoruz.

* Bu acil durumun küresel adaletsizliklerden kaynaklandığının ve Dünya’daki hayatın korunması için sistemsel bir değişime gidilmesi gerektiğinin kabul edilmesini istiyoruz.

* Müzik endüstrisinin çevre sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz, ve acilen olağanüstü eyleme geçmeyi taahhüt ediyoruz.

Neler yapacağız?

* Müzik endüstrisinde ve toplumda kolektif bir güç olarak, birbirimizi destekleyecek ve uzmanlığımızı paylaşacağız.

* İklimsel ve ekolojik aciliyet konusunda sesimizi yükseltecek ve yaygınlaştıracağız.

* Müzik dünyasında yaptığımız işlerin ekolojik açıdan sürdürülebilir ve kendini yenileyebilir olmasına çalışacağız. (MDE, bir grup sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyondan oluşuyor.)

İnanıyoruz ki:

Sera gazı emisyonlarındaki sürekli artış ve doğal dünyanın amansızca tahrip edilmesi, Dünya yüzündeki yaşama kesin bir tehdit oluşturuyor. 

Tüm hayatı iklim ve ekoloji felaketinden korumak için bütün hükümetlerin acilen harekete geçmesi şarttır.

Müzik, müzisyenler ve müzik endüstrisi, sahip oldukları benzersiz kültürel ve ekonomik güçlerini kullanarak, yeryüzündeki hayatı güvence altına almak için gerekli sistemsel değişimleri talep etmenin öncüsü olabilirler.

 Müzik endüstrisinde yer alan tüm insanları, bize katılarak iklim sorununda acil/olağanüstü durum ilan etmeye ve karbon-etkisiz (carbon neutral) bir gelecek için gereken kültürel ve işletsel (operasyonel) değişimleri yapmaya çağırıyoruz.

Biz kimiz?

‘Music Declares Emergency’ (‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’), müzik dünyasının iklim krizi karşısında birlik içinde eyleme geçmediği endişesini taşıyan sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyonların oluşturduğu bağımsız bir gruptur.

MDE, yaşadığımız iklimsel ve ekolojik acil durum karşısında derin bir endişe taşıyan bireylerin önderliğinde birleşmiştir; ve müzik türü, cinsiyet, rol, ırk, cinsel tercih gibi konularda ayrım gözetmeksizin müziğin tüm alanlarını temsil eder. MDE olarak, sahip olduğu benzersiz rolü ile müzik endüstrisinin bu mücadelede kendi sözcü grubuna ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. 

MDE grubuna ‘Extinction Rebellion’ (Yokoluş İsyanı) ve ‘Culture Declares Emergency’ (Kültür Acil Durum İlan Ediyor) hareketlerinden esinlenen veya bunlara bizzat katılmış bireyler, ‘Julie’s Bicycle’ (Julie’nin Bisikleti) girişimi üyeleri ve başka müzik endüstrisi profesyonelleri  dahildir. ‘Julie’s Bicycle’ üyeleri uzun yıllardan beri Birleşik Krallık’taki (UK) ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ve bağımsız profesyonellerle birlikte çalışarak işletmelerin, yaratıcı çalışmaların ve iş uygulamalarının “çevresel sürdürülebilirlik koşullarına” uymalarını sağlamaktadır.

MDE, XR (‘Yokoluş İsyanı’) ve ‘Julie's Bicycle’ hareketlerinden ilham, destek ve kaynak sağlamakla birlikte, bağımsız karar-alma işlevine sahiptir. Gönüllü bireyler tarafından yürütülen demokratik bir örgütlenmedir. Müzik endüstrisinde çalışan herkes bize katılabilir.

Acil durum ilan etmek yasal mıdır?

Birleşik Krallık Parlamentosu, ve aralarında Londra Büyükşehir Belediyesi, Bristol ve Manchester  belediyelerinin de bulunduğu siyaset alanındaki düzinelerce kurum “iklim acil durumu” ilan etmiştir: climateemergency.uk

“Acil durum ilan etmek”, her birey veya kuruluşun bağımsızca alabileceği bir karardır; ve kişinin veya kuruluşun kendi uygun göreceği bir yolla gerçekleştirilebilir. “Acil durum ilan etmek”, endişelerinizi kamuoyuna alenen duyurmak, siyaseten daha gayretkeş hareket edilmesi çağrısında bulunmak, ve çevre sorunlarıyla ilgili kendi eylemlerinizi gerçekleştirmek anlamına gelir. “İklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmek”, herhangi bir grubu özellikle desteklemek veya kanunlara aykırı hareketleri teşvik etmek anlamına gelmez. 

Finansman, fon temini ve bağışlar

Bağış toplama (‘Fundrazr’) sayfamızı, yazılı malzeme basımı, promosyon malzemesi temini ve lansman düzenlemek gibi başlangıç masraflarımızı karşılamak için kurduk. Girişimimiz büyüdükçe, bize yapılan maddi bağışları yuvarlak-masa tartışmaları ve daha büyük çaplı faaliyetleri organize etmek için kullanacağız. Banka hesap numaralarımız istek üzerine iletilecektir.

Finans ve mali işlerimizin denetimi, MDE’nin çekirdek üyeleri tarafından, aralarında eşit yetki ve sorumluluk kullanarak, yürütülmektedir. MDE, harcamalarla ilgili kararlarında tüm üyelerine hesap vermekle yükümlüdür.

Daha fazla bilgi için:

MDE email: [email protected] 
Extinction Rebellion: https://rebellion.earth
Julie’s Bicyclehttps://juliesbicycle.com

Eylemlerimiz

Sizler de “İklim Acil Durumu İlanını” destekleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Mesela; ‘İklimsel ve Ekolojik Acil Durum’ içinde yaşadığımızı sürekli bağırarak duyurabilirsiniz. Siyasi alanda bireysel angajmanlara girerek kararlılığınızı gösterebilirsiniz. Tüm bu çabalar toplumlarımızın çeşitliliğini de yansıtıyor olacaktır. Bireysel eylemler, sistemsel değişimler yaratılmadan fazla bir şey ifade etmez; ama kavuşmak istediğimiz yeni bir dünyanın yollarını döşememize yardımcı olabilir. Her şeyi, hep birden yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Ama biz, müzik toplumunun bireyleri olarak, sesimizi ve kolektif eylemlerimizi birlik içinde duyurmaya devam edeceğiz.  

* İmzacılar ve İngilizce metin için tıklayın.

Çeviren: Canan Ener Silay

 

Uluslararası katılımcıların imza attığı bildirge ve bu bildirge hakkındaki bilgileri siz Havaya Bağlı Her Şey okurları için Canan Ener Silay aracılığı ile Türkçe çevirdik.