“Yan Yanayız, Biraradayız”

Haber
-
Aa
+
a
a
a

Toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı görüş, inanış ve kökenden, siyasetçi, gazeteci, sanatçı, biliminsanı, akademisyen, hukukçu, sivil toplum temsilcisi gibi pek çok farklı meslek grubundan 1400’ün üzerinde kişinin imzaladığı, “Yan yanayız, biraradayız” başlıklı çağrı metni bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısında, şimdiye kadar ayrı durmuş kesimlerin, ortak yaşamı sürdürebilmek için, ortak paydalarda buluşmaları gereği dile getirilirken, bunun mümkün olabileceği de 1000 imzanın biraraya gelişine dikkat çekilerek vurgulandı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yazar Oya Baydar yaptı.

Oya Baydar’ın açılış konuşması şöyleydi:

“Hepimiz hoşgeldik.

Bugün burada; geleceğimiz için kaygılarımızı, ülkemizin sürüklenmekte olduğu karanlığa tepkilerimizi, bu toprakların ortak sahibi olarak sulh, sükûn içinde birlikte yaşama özlemimizi, seslerimizi birleştirerek dile getirmek için buluştuk.

“Yan yanayız, biraradayız” çağrısı, bütün Türkiye’ye, 80 milyona sesleniyor. Bugüne kadar tarihsel, toplumsal, siyasal çeşitli nedenlerle ayrı düşmüş, zaman zaman karşı cephelerde, hasım siyasetlerde yer almış olanların; bugüne kadar benzerini yaşamadığımız tehdit ve tehlike karşısında biraraya gelme ihtiyacından kaynaklanıyor.

Çağrıda yer alan özlem ve taleplerde buluşanların, aralarındaki ikincil ayrılıkları ve geçmişteki karşıtlıkları bir yana bırakabileceklerine; hak ve adalet, özgürlük ve demokrasi, gerçek barış ve huzur taleplerinde buluşup ortak yaşamı birlikte kurabileceklerine dair umudun ilk adımı…

Bu çağrıda imzası ve yüreği bulunan bizler, bir süre öncesine kadar biraraya gelebileceklerini kendileri bile düşünmeyen çok farklı toplumsal, siyasal, ideolojik kesimlerden geliyoruz. Bugüne kadar başaramadığımızı başaralım, diyoruz. Bizler inanırsak, sesimizi aynı duyguları paylaşan milyonlara duyurabiliriz, birbirimizden öğrenerek yolumuza devam edebiliriz.

Ortak çağrımız; vicdanını yitirmekte olan dünyada, bölgede ve Türkiye’de siyasal- ideolojik farklılıkları, aidiyet, inanç, kimlik farklılıklarını aşan bir vicdan hareketi olarak da değerlendirilebilir.

Sahibi olmayan bir hareket bu. Ardında partiler, örgütler, siyasî odaklar yok. “Yan yanayız, biraradayız” metninde imzası olanlar, parti/örgüt mensubiyetleriyle değil birey olarak buradalar.

Henüz aramızda olmayan ama çağrımızda dile getirdiğimiz özlem ve taleplerde ortaklaştığımızı bildiğimiz kesimlerle de genişleyerek milyonlara ulaşırsak başarabiliriz. Yaşadığımız günlerde başka umudumuz da yok zaten. “

Yan Yanayız Biraradayız başlıklı çağrı metnini tiyatro sanatçısı Tilbe Saran okudu.

Çağrı metninin tamamı şöyle:

“YAN YANAYIZ, BİRARADAYIZ!

 

- Bu toprakların ortak sahibi olan bizler;

ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için,

siyasî parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin

80 milyona sesleniyoruz.

 

Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik,

evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz.

 

İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz...

 

Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz. 

 

Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine,  her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız.

Yüzbinlerle kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfî uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz!

 

Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz.

 

- Birarada güven içinde yaşamak için, acilen:

·       Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını,

·       Toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını,

·       Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini,

·       Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını,

·       Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

 

Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı;

ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini,

sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz!

 

Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı “hukuk devleti”nin,
Bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi,  çoğulcu demokrasi anlayışının,
Başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının,
İdeolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin,
Bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin, egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz...

 

Çağrı metninin okunmasından sonra  metni imzalayan katılımcılardan bazıları, ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas’ın moderatörlüğünde söz aldılar.

Toplantıda söz alan konuşmacılar şöyle (alfabetik sırayla):

Ahmet Türk (Türk (Eski Milletvekili), Abdülbaki Erdoğmuş (ANAP eski Milletvekili), Aysel Çelikel (ÇYDD Başkanı), Bülent Peker, Celalettin Can (78’liler Vakfı), Cihangir İslam (Akademisyen, Yazar), Doğan Bermek (Alevi cemaati kanaat önderi), Erol Katırcıoğlu (Akademisyen, Yazar), Garo Paylan (HDP Milletvekili), Gülriz Sururi (Sanatçı), Hüda Kaya (HDP Milletvekili), İbrahim Kaboğlu (Hukukçu, akademisyen), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Mustafa Paçal (Sendikacı), Nurten Ertuğrul, Orhan Esen (Tarihçi), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Doktor, yazar, Mazlumder eski Genel Başkanı), Rakel Dink (Hrant Dink Vakfı YK Başkanı), Rıza Türmen (CHP eski Milletvekili, AİHM eski Yargıcı), Sezgin Tanrıkulu (CHP Milletvekili), Yasemin Bektaş (Yurttaş Girişimi)

Ayrıca Ak Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır’ın mesajını Nesrin Nas; siyasetçi, yazar, doktor Tarık Ziya Ekinci’nin mesajını ise Gençay Gürsoy okudu.

Metni imzalayan 1400 kişinin bir kısmı şöyle:

Abdülbaki Erdoğmuş (ANAP eski Milletvekili), Ahmet Türk (Eski Milletvekili), Ali Nesin (Akademisyen), Ali Sirmen (Gazeteci, Yazar), Aysel Çelikel (ÇYDD Başkanı) , Ayşenur Arslan (Gazeteci, Yazar), Barış Yarkadaş (CHP İstanbul Milletvekili), Binnaz Toprak (CHP Eski Milletvekili), Celal Yıldırım (TÜSES YK Başkanı), Celalettin Can (78’liler Vakfı), Cihangir İslam (Akademisyen, Yazar), Erdal Atabek (TTB Merkez Konseyi eski Başkanı, Yazar), Erendiz Atasü (Akademisyen, Yazar), Ergun Özbudun (Akademisyen, Yazar), Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm eski Bakanı), Ertuğrul Yalçınbayır (Ak Parti Kurucusu, başbakan eski yardımcısı), Fatma Bostan Ünsal (Ak Parti Kurucusu), Fikri Sağlar (CHP Mersin Milletvekili), Filiz Kerestecioğlu (HDP İstanbul Milletvekili), Genco Erkal (Sanatçı), Gülriz Sururi (Sanatçı), Hakan Aygün (Gazeteci, Yazar), Hasan Cemal (Yazar) , Hasip Kaplan (HDP eski Milletvekili), Haydar Ergülen (Yazar, Şair), Hüda Kaya (HDP İstanbul Milletvekili), Hülya Gülbahar (Hukukçu), İhsan Eliaçık (Yazar), İlhan Cihaner (CHP İstanbul Milletvekili), İlhan Tekeli (Akademisyen, Yazar), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Levent Gültekin (Yazar), Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili), Melda Onur (CHP eski Milletvekili), Meral Danış Beştaş (HDP Adana Milletvekili), Mithat Sancar (HDP Mardin Milletvekili), Murat Belge (Akademisyen, Yazar), Musa Çam (CHP İzmir Milletvekili), Müjde Ar (Sanatçı), Nesrin Nas (ANAP eski Genel Başkanı), Nuray Mert (Gazeteci, Yazar), Orhan Alkaya (Sanatçı), Osman Baydemir (HDP Şanlıurfa Milletvekili), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Doktor, Yazar, Mazlumder eski Genel Başkanı), Rakel Dink (Hrant Dink Vakfı YK Başkanı), Rıza Türmen (CHP eski Milletvekili, AİHM eski Yargıcı), Rojin (Sanatçı), Seline Doğan (CHP İstanbul Milletvekili), Serra Yılmaz (Sanatçı), Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili), Şenal Sarıhan (CHP Ankara Milletvekili), Şevket Pamuk (Akademisyen, Yazar), Taner Akçam (Akademisyen, Yazar), Tarhan Erdem (Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, CHP Eski Genel Sekreteri), Tarık Ziya Ekinci (Siyasetçi, Doktor, Yazar), Tilbe Saran (Sanatçı), Türkân Elçi (Öğretmen), Ümit Kıvanç (Yazar), Yasemin Çongar (Gazeteci-Yazar), Yiğit Gülöksüz (Akademisyen, Yazar), Zeynep Altıok (CHP İzmir Milletvekili), Zeynep Oral (Yazar), Zuhal Olcay (Sanatçı), Zülfü Livaneli (Sanatçı, Yazar)

Tam imza listesi için tıklayın.