Eylem Çağrısı: Çevre Kıyametini Önlemek için Derhal Harekete Geçin

-
Aa
+
a
a
a

Vakanüvisiniz hakir, bugünün vakayinamesini dünyadan 100 büyük vakanüvisin dünya yurttaşlarına hitaben yaptığı ortaklaşa çağrıya bırakıyor.

Fotoğraf: Getty Images
Açık Gazete
 

Açık Gazete

podcast servisi: iTunes / RSS

“Karşılıklı bağımlılık içindeki karmaşık küresel ekosistemimizde türlerin yokoluşu hızlanıyor, yaşam ölüyor. İklim krizi daha önceki öngörülerden çok daha hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Her gün 200 canlı türü yok oluyor. Bu vahim durum böyle devam edemez.


Dünyanın dört bir yanında siyasi liderler çevre krizinin üzerine gitmekte başarısız. Küresel şirket kapitalizmi uluslararası ekonominin direksiyonunu tutmaya devam edecek olursa, küresel felaket kaçınılmazdır.

 

Britanya’da, ABD’de, Avustralya’da, Brezilya’da, bir ucundan öbür ucuna Afrika ve Asya’da kaygısızlık, kendini beğenmişlik ve kıpırtısızlık – bütün bunlar siyasi felç olma halinin, insanlığın gezegen karşısındaki koruyuculuk ve kâhyalık etme konusundaki ağır sorumluluğundan kaçtığının, feragat ettiğinin çeşitli göstergeleri.

 

Uluslararası siyasi örgütler ve ulusal hükümetler iklim âcil durumunu derhal ön plana almak, bunun üzerine gitmek için âcilen geniş kapsamlı politikalar oluşturmak zorunda. Geleneksel ayrıcalıklara sahip olan ülkeler, yoksullaştırılmış ülkelerde kapsamlı çevre koruyucu politikaları gönüllü olarak fonlamalıdırlar ki, yoksul ülkelerde sürdürülemez ekonomik büyümenin yarattığı zararları tazmin etsinler ve maddi bakımdan ayrıcalıklı ülkelerin gezegeni yağmalayan emperyalizminin verdiği zararı karşılasınlar.

 

Aşırı hava olayları daha şimdiden gıda üretimine darbeler indirirken, herhangi bir açlık riskini önlemek üzere hükümetlerin derhal harekete geçmesini, aşırı hava olaylarına dirençli gıda üretimi için ekolojik tarım alanına acilen yatırım yapmalarını talep ediyoruz. Buna ilaveten, gıda ürünlerimiz üzerinde hava olaylarının yarattığı yıkımını yavaşlatmak üzere Kuzey kutbu buz örtüsünün kurtarılması için acil bir zirve toplantısı yapılmasını da talep ediyoruz.

 

Bunların ötesinde, Yerkürenin kaygılı yurttaşlarını ayaklanmaya ve halihazırdaki kayıtsızlığa karşı kendi belirli bağlamları içinde örgütlenmeye – yerli halkların haklarının savunuculuğu, sömürgeci boyunduruğundan kurtulma ve tazmin/telafi adaleti bağlamları buna dahildir – ve böylelikle şu anda yokoluşa karşı isyan eden küresel harekete (örneğin Birleşik Krallık’ta Yokoluş İsyanı’na) katılmaya çağırıyoruz.

 

Kolektif olarak, politikacıları ve iş dünyasının liderlerini, kayıtsızlıklarını ve inkârcılıklarını geride bırakmaya şiddet kullanmaksızın ikna etmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Onların “işler böyle gelmiş, böyle gider” anlayışı artık bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Dünya yurttaşları gezegene ait ödevimizi yerine getirmekteki başarısızlığımıza daha fazla katlanacak değiller.

 

Her birimiz, özellikle maddi ayrıcalıklar dünyasında yaşayanlarımız, bundan böyle daha hafif yaşamayı, çok daha az tüketmeyi ve yalnız insan haklarını değil, gezegene karşı koruyuculuk sorumluluğumuzu da savunmayı kabul ettiğimize dair söz vermeliyiz.”

***

Yukarıdaki çağrı metninde, dünyanın dört bir yanından 100 akademisyen, yazar, siyasetçi ve kampanya yöneticisi, bir çevre kıyametini önlemek üzere, kaygılı dünya vatandaşlarına başkaldırmaları, örgütlenmeleri ve yokoluşa karşı isyan edenlerin hareketine katılmaları çağrısında bulunuyor.

 

Guardian gazetesinde 9 Aralık 2018 tarihinde Mektuplar (Letters) bölümünde yayımlanan bu tarihi mektubun altındaki imzaları aşağıda yayınlıyoruz.

Dr. Vandana Shiva Delhi, Hindistan

Naomi Klein, Yazar

Noam Chomsky, Dilbilimci, yazar, düşünür (MIT), ABD

Prof AC Grayling (New College of the Humanities) Londra, Birleşik Krallık

Philip Pullman Birleşik Krallık

Dr. Rowan Williams Birleşik Krallık

Bill McKibben 350.org kurucusu Brooklyn, New York, ABD

Tiokasin Ghosthorse (Lakota Nation), New York, ABD

Esther Stanford-Xosei Çağrıcı,Stop the Maangamizi: We Charge Genocide/Ecocide Campaign (SMWeCGEC), Londra

Sir Jonathon Porritt Birleşik Krallık

Dr. Alison Green Arden Üniversitesi, eski rektör yardımcısı, Ulusal Direktör (http://www.scientistswarning.org)

Lily Cole (Model, girişimci ve and Environmental Justice Foundation kurucusu)

Chris Packham (Doğa bilimcisi ve televizyoncu), Birleşik Krallık

Dr Susie Orbach (Psikianalist, The Balint Consultancy), Birleşik Krallık

Prof Joy Carter (University of Winchester), Birleşik Krallık

Prof Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University) Yeni Delhi, Hindistan

Birleşik Krallık

Ms Da Abla 
Ms Demoui Akouba Doue Joint
Jem Bendell Professor of sustainability leadership, University of Cumbria, UK
Dr Adotey Bing-Pappoe 
Liz Bondi
Dr Simon Boxley 
Dr Onel Brooks
Dr Philip Byrne
Prof Molly Scott Cato 
Paul Chatterton 
Kooj Chuhan 
Danny Dorling 
Dr David Drew 
Jonathan Gosling 
Ms Athea Gordon-Davidson 
David Graeber 
Richard House 
David Humphreys 
Professor Gus John Partner
Boucka Koffi 
Karin Lesnik-Oberstein 
Del Loewenthal 
Caroline Lucas 
Kofi Mawuli Klu 
Tony McSherry 
Simon Murray 
Professor Dany Nobus 
Michel Odent 
Jenny Pickerill 
Dr Gillian Proctor 
Kate Raworth 
Dr Rupert Read 
Professor Paul Routledge 
Kwame Adofo Sampong 
Professor Andrew Samuels 
Dr Leon Sealey-Huggins 
Ms Jendayi Serwah 
Helen Spandler 
Simeon Stanford 
Dr Julia K. Steinberger

Amerika Birleşik Devletleri

Professor Julian Agyeman 
David Elkind 
Nik Heynen 
Eric Holthaus 
Maureen O’Hara 
Guy McPherson
Professor Kris Manjapra
William J. Ripple 
Kirk Schneider 
Rabbi Arthur Waskow 

Avustralya

Steve Biddulph 
Professor Timothy Doyle 
David Schlosberg 
John Seed 

Bénin

Salim Dara 
Zeguen Moussa Toure 

Fransa

Ms Aissata Diakhite Kaba Joint 
Engin Işın

Yeni Zelanda

Lennard Gillman
Keith Tudor 

Gana

Wedam Abassey 
Dukomegatsitsi Kosi Agoko
Ms Adzo Agorkor
Mawuse Yao Agorkor 
Ms Dedo Azu 
Elorm Koku 
Kafui Yao Dade 
Nyoefe Yawa Dake 
Ms Xolanyo Yawa Gbafa
Numo Akwaa Mensah III Ga Nae 
Nana Kobina Nketsia V Omanhen 
Professor Kwaku Senah 
Togbe Adza Tekpor VII Osie 

Diğer ülkeler

Dr Paul Beckwith
Dr Dina Glouberman 
David Lehrer Arava 
Dr Jim Salinger 
Mussauwa Wandale
Dr Barryl A. Biekman 
Dr Sunita Narain 
Neeshad Shafi 
Conley Shivambo Rose 
Giorgos Kallis

Çeviri: Mütercim Vakanüvis ÖM