Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan: "Artvin Sanki İşgal Altında."

Ekonomi - Ekoloji
-
Aa
+
a
a
a

Artvin Cerattepe'de belki birkaç on yıldan az sürecek bir madencilik faaliyeti uğruna, çok kıymetli ve gözümüz gibi bakmamız gereken bir ekosistemin yokedilmesi sözkonusu. Yöre halkının bu konudaki direnişi ise son birkaç gündür Türkiye ekoloji mücadelesinin gündem konularının en başında yer alıyor. Ekonomi & Ekoloji'de Cerattepe'yi Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan'la konuştuk.

https://www.facebook.com/artvinisyandadir
Ekonomi Ekoloji: 18 Şubat 2016
 

Ekonomi Ekoloji: 18 Şubat 2016

podcast servisi: iTunes / RSS

Bu hafta, arka arkaya yayınlanan Ekonomi & Ekoloji ve Yeşil Dalga programlarını birleştirip Cerattepe'deki direnişi, hem geçmişini özetleyerek hem de bugün olanlara değinip, yöreden telefon bağlantıları yaparak konuştuk.

İlk konuğumuz, dün gözaltına alınan ve akşam saatlerinde serbest bırakılan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan'dı. Programımıza telefonla bağlanan Nur Neşe Karahan son durumu özetledi: "Artvin sanki başka bir ülke, sanki işgal altında."

Programda Maden Mühendisleri Odası'nın da açıklamasına değindik:

"Bu mücadeleyi haklı buluyoruz ve Artvin halkıyla dayanışma içindeyiz." 

"TMMOB Maden Mühendisleri Odası, madencilik faaliyetlerinde insanı ve İnsan emeğini merkeze koyan, kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlayan, çevre ve eko sistemlerin korunmasını gözeten, ekonomik kalkınmayı ve gelir dağılımının düzeltilmesini dolayısıyla  yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen bir madencilik politikasının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu politikanın; gerek toplum yararı gerekse madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece büyük önem taşıdığı görüşündedir."

Programın ikinci konuğu gazeteci Ömer Şam'dı. Ömer Şan bize son durum hakkında bilgi verdi.