Gıda alanında çalışan 19 sivil inisiyatif “IV. Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı”nda deneyimlerini masaya yatırıyor

Dünyayı Okumak
-
Aa
+
a
a
a

Dünyayı Okumak’ta 29 Aralık'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek IV. Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı’nı konu edindik.

 

Dünyayı Okumak: 24 Aralık 2019
 

Dünyayı Okumak: 24 Aralık 2019

podcast servisi: iTunes / RSS

Çalıştayın paydaşları arasında yer alan Yeryüzü Derneği ve Sıfır Gelecek gönüllülerinden, ayrıca Yeryüzü Kooperatifi ortaklarından Ayşe Özden ile 26A Kolektifi'nden Didem Erbak'ın konuk olduğu programda IV. Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı'nın amaçları, programı, hazırlık aşaması ve içeriği üzerine konuştuk.

Temiz ve sağlıklı gıdaya erişim halen ülkemizde ne yazık ki en çok tartışılan konuların başında geliyor. Üretimden başlayarak soframıza kadar gelen gıdaların sürdürülebilir ve sağlıklı olup olmadığına dair her yurttaşın kafasında soru işaretleri bulunuyor.  Gıdaların üretim, işleme, dağıtım ve tüketim süreçlerinin şeffaf, doğa dostu ve insan sağlığını ön plana çıkaran yöntemlere ilgi her geçen gün artıyor.

Endüstriyel gıda üretim ve tedarikinde giderek kullanımı yaygınlaşan yöntemler hem gıda güvenliğini tehdit ediyor hem de kar odaklı olan bu uygulamalar ile gıda tekelleşiyor, soframıza gelen besin değeri düşük ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Endüstriyel tarım, bir yandan iklim krizini de tetiklerken diğer bir yandan ise çiftçinin köleleşmesine ve verimli arazilerin giderek daha bozulmasına neden oluyor.

Gıda üzerindeki tahakkümü kırmak, kentlilerin sağlıklı ve temiz gıdaya erişimini güçlendirmek ve üretici ile türetici arasındaki dayanışmayı arttırmak için ise Türkiye’nin dört bir yanında gıda kooperatifleri kuruluyor. Gıda kooperatifleri, adil, yerel, temiz ve doğaya saygılı üretim yapan çiftçiler ve üreticiler ile bu gıdalara uygun fiyatlar ile ulaşmak isteyen türeticileri bir araya getiriyor. 

İstanbul’da 29 Aralık 2019’da bir araya gelecek olan gıda alanında çalışan 19 sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşu, ülkemizdeki gıda kooperatifleri deneyimlerini masaya yatıracaklar. Temiz ve doğaya saygılı üretim yapan üreticiler ile gıda kooperatiflerinden faydalanan türeticileri de bir araya getirecek olan girişim, endüstriyel tarıma alternatif olarak gelişen bu yurttaş girişimlerinin yarattığı dönüşümü de tartışacaklar.

Toplantıda üreticiler ile türeticiler, gıdaya erişimdeki radikal yöntemler, yerel yönetimler ve gıda toplulukları arasındaki iş birliği konuları, gıdaya erişimde katılımcılık modelleri ile endüstriyel üretimin iklim krizindeki rolünü ele alacaklar.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı, 29 Aralık 2019’da İstanbul’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.