Psikiyatrik ilaç tedavisinde bilinmesi gerekenler

-
Aa
+
a
a
a

Çocuğunuza bir ilaç tedavisi önerildiyse, başlamadan önce ve sürdürürken cevaplarını doktorunuzdan almanız gereken sorular:

İlacın adı ne? Başka adlarla da bilinmekte mi?Çocuğuma benzer durumu olan diğer çocuklardaki etkinliği hakkında neler biliniyor?İlaç tedavisi çocuğuma nasıl faydalı olacak? İyileşmeyi görmem ne kadar zaman alacak? İşe yaradığını anne-baba olarak nasıl anlayabiliriz? Okuldaki etkilerini nasıl gözleyebiliriz? Bu ilaç kullanımına bağlı en sık görülen yan etkiler nelerdir? Hangi vadelerde görülürler? Sık görülen yan etkiler, sağlığı tehdit etmeyen ancak gündelik hayatı zorlaştıran (uyuklama, iştah artışı vs) gibi etkilerdir. İlacı bıraktıracak ciddiyete ulaşabilirler mi?Nadir ya da ciddi yan etkiler nelerdir? Varsa hangisi olabilir? Düzeltilemez bir etki var mı? Hangi vadelerde ortaya çıkabilirler?Bu tedavi bağımlılık yapar mı? Kötüye kullanılabilir mi?Tavsiye edilen doz nedir? Ne sıklıkla alınmalı?Çocuğum ilaca başlamadan önce yapılması gereken özel laboratuar testleri var mı? Çocuğum ilacı alırken yapılması gereken testler var mı?İlacı aldığı müddetçe çocuğumun almaması gereken veya uzak durması gereken yiyecekler ya da başka ilaçlar var mı?İlacı aldığı müddetçe çocuğumun uzak durması gereken aktiviteler var mı? Aktiviteler için herhangi bir tavsiye edilen önlem var mı?Çocuğum ne kadar zaman bu ilacı almaya ihtiyaç duyacak? İlacı bırakma kararı nasıl verilecek? İlaç tedavisinin bir yararı olmadığına ne zaman ve neye dayanarak kesin kanaat getirilebilir? İşe yaramadığı takdirde ya da rahatsız edici etkileri aşırı olduğunda, alternatif ilaçlar var mı? İlaç tedavisinden yarar görmezsek ya da ilaç kullanamaz isek, psikoterapi veya eğitsel yöntemler tek başına yeterli olurlar mı?İlaç tedavisinin yanı sıra yürütmemiz gereken psikolojik ve eğitsel terapileri nasıl sürdürmeliyiz? Terapilerdeki ilerlemeyi ve iyileşmeye katkıyı nasıl değerlendireceğiz?Herhangi bir problem çıkarsa ne yapayım? (ör, çocuğum hastalanırsa, dozları atlarsa veya yan etki olursa) Telefonda size danışabileceğimiz hususlar nelerdir?Çocuğumun okul hemşiresini, sınıf öğretmenini ve rehberlik servisini ilaç hakkında bilgilendirmeli miyim?Çocuğum ilaç almayı reddederse ne yapmalıyım?Doktor görüşmeleri ne düzende olacak? Doktoru yılda en az kaç kez görmemiz gerekecek? Reçete tekrarları nasıl yapılacak? Tedaviyi düzenli yapamadığımız, takipleri aksattığımız takdirde neler olabilir? Doktorumuzu herhangi bir sebeple (memnuniyetsizlik, ikinci fikir almak, maddi sebepler gibi) değiştirmek istersek tedavimizi aksatmadan bunu nasıl yapabiliriz?