No.324 - Ah, zalim bellek!

-
Aa
+
a
a
a

Merhaba kâinat!..

 

“Koalisyondayız”!

 

Bu başlıkla verilen haber şöyle başlıyor: Tezkere nedeniyle gerilen Türk-Amerikan ilişkileri, ABD Dışişleri Bakanı Powell’ın Ankara gezisiyle normale döndü. (Hürriyet)

 

“Türkiye koalisyonda” başlığı ile bir başka gazetenin verdiği aynı konudaki haberde de şöyle deniyor:

İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül:Türkiye’nin koalisyonun içinde bulunduğunu ve müttefik ülkelerle birlikte hareket ettiğini” söyledi...

Gül: “50 sene önce Kore’de, yakın dönemde Afganistan’da süren işbirliğimiz bugün de devam ediyor” dedi ve “Diğer ülkelere bakıldığında eminim ki Türkiye’nin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır,” diye ekledi.

 

Gül, “... Savaşın uzun sürmemesini ve tüm taraflar için mümkün olan en az zayiatla sonlanmasını dileriz,” dedi. (Tercüman)

 

Gül, ayrıca, “ABD ile işbirliğinin Irak’ın geleceğine yönelik olacağını” ve

bölgenin demokratik, laik, serbest piyasa ekonomisine sahip ülkesi olan Türkiye’nin, bu haliyle bölgeye model bir ülke olduğunu” söyledi.

 

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün bu sözleri 2 Nisan 2003 tarihinde kayıtlara geçti.

 

***

 

Milletvekili Abdullah Gül’ün şu sözleriyse 10 Ekim 2001’de kayda geçmişti: “İşte, isyan edilecek nokta aslında budur;çünkü dün de akan Müslüman kanıydı, bugün de akan, yarın da akacak, ne yazık ki, fakir, fukara, zavallı, kimsesiz Afgan halkının kanıdır...

“Uzun süreceği söylenen bu savaşta bizim kaygımız, ileride Taliban’ın unutulup, Afganistan’ın zihinlerde kalacağıdır... Afgan halkına karşı, Afganistan’a karşı bir savaşın yürütüldüğü zihinlerde kalacaktır.

 

“Türkiye’nin böyle bir olayın içinde sıcak savaşa girmesi, Türkiye’yi Asya’ya yabancı düşürecektir. Önemli olan, rejimlerle işbirliği değil, o coğrafyanın halkıyla işbirliğidir, o halkın gönlünü ve desteğini kazanmaktır...

 

“Maalesef, Türkiye bu hatayı Ortadoğu’da yaptığı için Ortadoğu’ya yabancılaşmıştır.

“Değerli arkadaşlar, biz tabii ki halkı yönlendireceğiz, halka liderlik yapacağız, ama başka bir görevimiz de, halkın düşüncelerini yansıt(maktır). Bu konuda yapılan kamuoyu anketlerine baktığımızda ... Türk halkının yüzde 86’sı böyle bir olayı yanlış buluyor. Bizler de bu sorumluluğu taşıyoruz ve bu kadar geniş, kapsamı belli olmayan, sınırı belli olmayan, süresi belli olmayan bir yurtdışına Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin gönderilmesini uygun bulmuyoruz.

 

(AKP sıralarından alkışlar)

 

(TBMM Tutanak Dergisi, 10 Ekim 2001, s. 242, 244)

 

* * *

 

Gül’ün şu sözleri de 10 yıl önce kayıtlara geçmişti:

“32nci ile 36ıncı paralel nedir?.. Olan şey sadece şudur: Amerikan, İngiliz ve Fransız üçlüsünün, bu bölgeyi bölmek, bu bölgedeki petrol hakimiyetini devam ettirmek, İsrail’in güvenliğini temin edebilmek için bu bölgeye baskı kullanmaktır. İşin aslı budur.

“Gazetelere bakın; İncirlik, milli bir utanç tablosu haline gelmiştir, Türkiye’nin ulusallığını, bağımsızlığını zedeleyen bir havaalanı haline gelmiştir...

 

“Amerikalı yarın gidecektir, yeni bir yönetim işbaşına gelecektir ve politikasını değiştirecektir; fakat, Türkiye buradadır, Irak oradadır, Irak halkı oradadır, Türk halkı buradadır...

 

“Dolayısıyla biz, kendi milli menfaatlerimizi, kendi çıkarlarımızı başkalarına bırakmadan, kendi stratejimizi, kendi dış politikamızı, her türlü dış güdümün dışında tespit etmek zorundayız...

“Hepiniz biliyorsunuz ki, Türk halkı, bu bombalama hareketine; İncirlik’in... bu şekilde hizmet vermesine topyekûn karşıdır...

 

“Bu yaptırımlar karşısında belki vicdanınız sızlıyor; fakat Çekiç Güç’e vakti zamanında mahkûm olduğunuz için, bir zamanlar yaptığınız hatayı şimdi tekrarlıyorsunuz; süreyi uzatarak ve bugün İncirlik’teki bu faaliyetlere müsaade ederek, bu katliamlara maalesef dolaylı olarak sebep oluyorsunuz.

 

(RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) ”

 

(TBMM Tutanak Dergisi, 19 Ocak 1993, s. 331, 333, 334, 335)

 

* * *

 

Devamı yarın...