Medya Konuşmaları: Medya Güven Araştırması II

-
Aa
+
a
a
a

Toplumda medyaya duyulan güveni belirlemek amacıyla, AC Nielsen tarafından Açık Radyo için yapılan ve daha önce sitemizde yayınladığımız Medya Güven Araştırması’nın  sonuçlarını derinlemesine irdelemek amacıyla bu konuda kalitatif bir araştırma daha yapıldı. Medya Güven Araştırması, Kalitatif Aşama başlıklı bu çalışmanın temel amacı, toplumda medya algısının altında yatan unsurları ortaya çıkarmak,medya tüketiminin temel sebeplerini anlamak, medya ve güven ilişkisini derinlemesine incelemekti.

 

Bu araştırmanın bulguları şöyle özetlenebilir:

 

Medya yalnızca televizyon ve gazeteden oluşmasa da, sırasıyla bu iki organ medyanın imajını belirleyen iki temel yapıdır.

Medyanın takibinin temel faydası “eğlemek”, “hoşça vakit geçirmek” ve bunları da ekonomik olarak yapabilmektir. Olaylardan haberdar olmak ikinci plandadır.

Kadınlar medya ile ilgili tüm algılarını neredeyse magazin programları aracılığı ile oluşturuyorlar. Erkekler medyanın haber boyutu ile kadınlardan daha ilgililer.

Günümüzün getirdiği ekonomik sıkıntılar ve yoğun iş temposu nedeniyle, televizyon, eğlence ihtiyacını en iyi karşılayan araç olarak algılanıyor.

Televizyon yüksek sosyoekonomik statüdeki katılımcılar ve bunların içinde de özellikle erkekler tarafından çok önemli bir güç olarak algılanıyor; çünkü televizyonun halkı yönlendirebileceği ve gündemi saptırabileceği, önemli haberlerin (savaş, ekonomi vb.) yerine ilgiyi başka yöne çekip, halkı pasifize edebileceği düşünülüyor.

 

Gazeteler alt sosyoekonomik sınıftan kadınlar için çoğunlukla bir eğlence aracı olarak görülürken, üst sosyoekonomik sınıftaki kadınlar için haber işlevi daha ön planda.

Erkekler ise gazeteleri haber ile daha çok bağdaştırmakta. Tarafsız haber almak için gazeteler daha çok tercih ediliyor.

Mevcut durumdaki medyaya güven sorgulanmakta, fakat medyadan ilk beklenti güven olmadığından kişiler için bu durum önemli bir sorun teşkil etmemekte.

Güvenilir haber aldığına emin olabilmek için toplum öncelikle, aynı haberi farklı kaynaklarından takip ediyor, eğer her kaynakta aynı ise güveniyor. Bir haberin güvenilirliğini, haberi veren kanalın ve sunucunun imajı da etkiliyor.