Dünyanın Çevre Çizelgesi

-
Aa
+
a
a
a

08/07/2004

 

 Worldwatch Enstitüsü'nce Ekim 2002- Ekim 2003 dönemini kapsayan ''çevre'' çizelgesine göre; Kuzey Buz

Denizi'nden alınan uydu görüntüleri son 20 yılın en düşük buzul sayısını gösterirken, SARS, 30 ülkede 812 kişinin ölümüne ve 8439 kişinin hastalanmasına neden olduktan sonra kontrol altına alındı.

   

Çevre, sosyal ve ekonomik konular üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yaparak sürdürülebilir bir dünyaya ulaşabilmek için gerekli bilgi ve fikirleri insanlara sunma amacı taşıyan Worldwatch

Enstitüsü tarafından hazırlanan ''Dünyanın Durumu 2004, Özel Konu: Tüketim Toplumu'' adlı kitap, TEMA Vakfı tarafından yayımlandı.

   

Kitapta, Ekim 2002- Ekim 2003 arasında dünyada çevre ile ilgili önemli duyurular ve sunulan raporlar ''Dünyanın Durumu: Yılın Özeti'' başlığı altında toplandı. Sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda gelişme ve güçlerin belgelendiği çizelgeye göre, ''İklim'' başlığı altındaki gelişmeler şöyle gerçekleşti:   

 

İklim

 

Kuzey Buz Denizi'nden alınan uydu görüntüleri son 20 yılın en düşük buzul sayısını gösteriyor.

 

Avustralya'da ülke tarihinin en korkunç kuraklığında insanların yol açtığı iklim değişimleri büyük rol oynadı.

 

İngiltere, karbon emisyonunu 2050 yılına kadar yüzde 60 azaltmayı planlıyor. (Kyoto Protokolü'nde belirlenenden daha fazla)

 

Bilim adamları kuzey yarıkürenin 1980'den beri, 2000 yıldır görülmediği kadar sıcak olduğunu açıkladı.

 

Avrupa 2005 yılından itibaren, AB ülkelerinde karbondioksite bir piyasa değeri saptamaya yönelik ilk iklim emisyon ticareti yasasını kabul etti.''

 

Sağlık

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ileri derecede akut solunum sendromunun (SARS) 30 ülkede 812 kişinin ölümüne ve 8439 kişinin hastalanmasına neden olduktan sonra kontrol altına alındığını açıkladı.

 

Afrika'da her gün 3000'den fazla çocuğun sıtmadan öldüğü raporlarla ortaya konuldu.

 

Sigaradan kaynaklanan ölüm ve hastalıkları azaltmak izin Halk Sağlığı Anlaşması, WHO'nun 192 üyesi tarafından oybirliği ile kabul edildi.

 

Hava sıcaklığı 40 derecinin üzerine çıkınca Fransa'da 14 bin 800 kişi hayatını kaybetti.''

       

Enerji

Dünyada ''enerji'' alanındaki gelişmeler de şu başlıklar altında toplandı:

 

Dünyanın kıyıdan uzaktaki en büyük rüzgar projesinin son türbini Horns Rev'de çalışmaya başladı. Türbin, Danimarka'nın enerji ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak.

 

Three Gorges Barajı'nın kapakları kapatıldı ve Çin'deki Yang-Çe nehri rezervuarı dolmaya başladı. Barajın 2009'da 18.2 Giga watt enerji üreteceği tahmin ediliyor.

 

ABD ve Kanada tarihindeki en büyük elektrik kesintisi, sekiz eyalet ve iki ilde 50 milyon kişiyi etkiledi.''

   

Ormanlar, kirlilik, ekosistemler ve balık tarlaları

 

Çizelgede, ''kirlilik'', ''ormanlar'', ''ekosistemler'' ve ''balık tarlaları'' başlıkları altında yaşanan gelişmeler de şöyle sıralandı:

 

77 bin ton petrol taşıyan Prestige adlı tanker ikiye ayrılınca İspanya'nın Galiçya kıyıları kirlendi.

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kömürle çalışan enerji santralleri ve atık yakım tesisleri yeni cıva kirliliğinin nedeni oldu.

 

Amazon'daki orman kaybı, 2001 yılına oranla yüzde 40 arttı ve Brezilya son 15 yıldaki ikinci en büyük kayıp oranına tanık oldu.

 

Bilim adamları, dünyadaki ağaç türlerinden yüzde 10'unun kerestecilik, ormanların bölünmesi ve istilacı yabancı türlerin ekimi nedeniyle yok olma tehlikesi içinde olduğunu açıkladı.

 

Bilim adamları birçok bitki ve hayvanın iklim değişimlerine tepki göstererek tür değiştirdiğini ya da ilkbahar etkinliklerine daha erken başladığını bildirdiler.

 

BM Raporu'na göre, koruma altına alınan alanların sayısı 100 bini aştı ve Hindistan ve Çin'in toplamından daha fazla alanı kapsayacak düzeye geldi.

 

Bilim adamları endüstriyel balıkçılığın dünyadaki en geniş ve ekonomik açıdan en önemli balık türlerinin yüzde 90'ını yok ettiğini belirttiler.

 

Kanada Hükümeti, balık stoklarının azalması nedeniyle ülkenin hemen hemen tüm Atlas Okyanusu sularında morina avını yasakladı.''

   

Diğer Konular

   

Biyolojik çeşitlilik'', ''biyoteknoloji'', ''genetik'', ''ozon tabakası'', ''gıda'', ''su'', ''suç'' gibi başlıkların da yer aldığı çizelgede, bu başlıklardaki gelişmeler ve duyurular ise şunlar oldu:

 

12 ülkede 18 yeni UNESCO biyosfer alanı oluşturuldu ve Afrika'nın ilk sınır ötesi biyosferi daha da genişletildi.

 

Genetik olarak değiştirilmiş ürünlerin ekim alanı dünya genelinde587 milyon hektara ulaştı.

 

Bilim adamları insanın genetik kodunu nihayet tamamen çözdüklerini açıkladılar.

 

Bilim adamları Antarktika üzerindeki ozon deliğinin 26 milyon kilometrekareye ulaştığını ve daha da genişleyeceğini açıkladılar.

 

Yardım kuruluşları Güney Afrika'da 7 milyon çiftçinin ölümüne yol açan AIDS'in kıtlığı arttırdığını açıkladılar.    

 

Güney Amerika'da ilk kez dört ülke sınır ötesi bir yeraltı su kaynağını (kıtanın en büyük aküferi olanGuarini) kullanmak için işbirliği yaptı. 

 

Birleşmiş Milletler milyarlarca dolarlık yasadışı kimyasal madde, tehlikeli atık ve tükenme tehlikesi altındaki canlı türü ticaretiyle savaşmak izin ''yeşil gümrük'' uygulaması başlattı.Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu, tüketimi değil, korumayı hedefleyen yönde oy vererek Berlin İnisiyatifini yürürlüğe koydu.

 

Dünyanın en büyük 15 madencilik ve metal üretim şirketi, dünya mirası olan alanlarda keşif ya da maden çalışmaları yapmamayı vaat etti.

 

Kalkınmaya Bağlılık Endeksi'ne göre, Hollanda yoksul ülkelere yardım açısından 21 ülke arasında en kalkınma dostu ülke oldu.''

   

Çizelgede, ayrıca ''çocuklar'', ''insan hakları'', ''yönetim'', ''güvenlik'', ''yerli halklar'', konularında gelişmelere yer verildi.