28 Nisan Cumartesi, saat 12.00'de Kadıköy'de !...

-
Aa
+
a
a
a

26 Nisan 2007Savaş Karşıtları

Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de tehdit ediyor. Atmosfere saldığı sera gazları miktarıyla Türkiye, küresel ısınmanın artışında tüm endüstrileşmiş dünya ülkeleriyle birlikte aynı sorumluluğu paylaşıyor. Hayatımız için bir söz söylemek ve dünyayı bu tehditten kurtarmak için ilk adımsa Kyoto Protokolü’nü imzalamak… kyotoyuimzala.com Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri dünya üzerindeki tehdidini giderek artırıyor. Kuzey yarıkürede bu kış, son 125 yıldır kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşıldı. Bu durumun temel nedeninin endüstrileşmiş ülkeler tarafından atmosfere salınan yüksek miktardaki sera gazlarının bir sonucu olduğu artık hemen herkesçe bilinen bir gerçek halini aldı. Türkiye’den atmosfere salınan sera gazlarının miktarı ise 1980’den itibaren artış göstererek 1990’da 170 milyon tona ve 2004 yılında ise 357 milyon tona ulaştı. Bu rakam Türkiye’nin yaklaşık yüzde 1’lik payla gaz salınımında başı çeken ilk 20 ülkeye yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca Türkiye, son yıllarda sera gazı emisyonları en fazla artan ülke oldu. 1992 yılında bu tehdidi öngörerek çalışmalarına başlanan ve 1997 yılında imzaya açılan Kyoto Protokolü ile 160 ülke, küresel ısınmayı durduramasa da yavaşlatmak için çalışacağını taahhüt etti. Sera gazları salınımları oldukça yüksek seviyelerde olan ABD ve Türkiye ise anlaşmayı imzalamadı. Oysa BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve bunun devamında bağlayıcı niteliği olan Kyoto Protokolü, küresel iklim felaketi riskine karşı mücadeleyi sağlayacak uluslararası tek çerçeve olma özelliğini taşıyor. Bu protokol, ülkelerin emisyonlarını (atmosfere saldıkları gaz miktarını) 1990 yılındaki seviyelerine düşürmesini gerekli kılıyor. Küresel Eylem Grubu olarak enerjinin akıllıca ve verimli kullanılmasıyla birlikte bugün teknolojik olarak kendini kanıtlamış olan rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerjilerle yeni bir enerji sistemi inşa etmenin mümkün olduğunu savunuyoruz. AKP hükümetinin mevcut enerji sistemlerini sürdürmeye yönelik politikalarından vazgeçmesi ve Türkiye’nin de Kyoto Protokolü’ne imza atması talebiyle 28 Nisan 2007’de herkesi Kadıköy’de olmaya çağırıyoruz. 28 Nisan 2007 Kadıköy Mitingi ve öncesinde Küresel Eylem Grubu Etkinlikleri; 21 Nisan 2007 Kadıköy İklim Panayırı 24 Nisan 2007 Küresel Isınmaya Karşı Basın Açıklaması – Saat 11:00’de Taxim Hill Oteli, Roof 28 Nisan 2007 Kadıköy Miting – Saat 12:00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi Önü NE KÖMÜR, NE PETROL, NE NÜKLEERGÜNEŞ, RÜZGAR BİZE YETER! İletişim için: Küresel Eylem Grubuİstanbul 0535 439 21 93 / 0532 396 25 07Ankara 0543 417 36 07 Bursa 0542 500 23 22İzmir 0533 445 34 68Destekçi Kurumlar:· Açık Radyo· Akdeniz Çevre Platformu (AKÇEP)· Aliaoni Kampanyası· Amargi· Barışa Pedal· Barışarock· Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP)· Batı Karadeniz Çevre Platformu (BAKÇEP)· Beşçeşmeler Kültür Sanat Derneği· BUĞDAY· Çevre İçin Hekimler Derneği· Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi· Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu· DİSK· Doğa Koruma Topluluğu· Doğu Akdeniz Çevre Platformu (DAÇE)· Doğu Karadeniz Çevre Platformu· Doğu Konferansı· DSİP· Dünya Yalnız Bizim Değil Plattformu· Ege Çevre Platformu (EGEÇEP)· Fay-Der· GDO'ya Hayır Platformu· Gepgenç Festivali· Global Warner· Gökkuşağı Vosvosçuları· Greenpeace· Haber-Sen Genel Merkezi· Hava-İş· Haydarpaşa Dayanışması· Heinrich Böll Stiftung Derneği· Helsinki Yurttaşlar Derneği· Herkes Farklı Herkes Eşit Kampanyası· Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe!· İç Anadolu Çevre Paltformu (İÇAÇEP)· İstanbul Dişhekimleri Odası· İstanbul Tabip Odası· Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi· KAOS GL· Karadeniz Fikir Klubü Platformu· KESK İstanbul Şubeler Platormu· Lübnan İçin Elele· MAZLUMDER· Metis Yayınları· Munzur Derneği· Nükleer Karşıtı Platform· Pembe Hayat· Pratisyen Hekimler Derneği· Sinop Dernekleri Federasyonu· Sinopbizim · Siyanürlü Altına Karşı Bergamalılar· Siyasal Ufuk Hareketi· SODEV· Şoförler Derneği· Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Girişimi· Tiyatro Boyalı Kuş· Toplum Gönüllüleri· Tunceli Dernekleri Federasyonu· TÜBİDER· TÜKODER· Türk Tabipleri Birliği· Türkiye Çevre Platformu (TURÇEP)· Türkiye Sakatlar Derneği· Validebağ Gönüllüleri· Vapurumu Vermiyorum İnsiyatifi· Yeşillerwww.kureseleylem.org / [email protected] posta adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır