Stres fizyolojisi

-
Aa
+
a
a
a

Hayatımızda stres niye var? Stresin iyisi, kötüsü olur mu? Stresi ne tetikler, bedenimiz nasıl cevap verir? Hormanların stres tepkisindeki rolü nedir?
Nörofizyolog Prof. Ertan Yurdakoş ile stres serimizin ikinci bölümünde konuştuk.

Stres illüstrasyonu
Stres fizyolojisi
 

Stres fizyolojisi

podcast servisi: iTunes / RSS

Stres, fizyolojik olarak baktığımızda, kimi iç ve dış uyaranlara karşı biyolojik bir alarm ve savunma mekanizması sağlayan, canlıların bedensel olarak verdikleri cevaptır.

Ama stresi yalnızca fizyoloji açısından incelemek yetmez. Psikolojik yönüyle de anlamak gerekir.

Genel kanının aksine, stresin olumsuz yönlerinin yanında olumlu yönleri de olabilir. 

Bizleri olumlu etkileyen 'iyi stres'e İngilizce'de "eustress" deniyor.

Gelecek hafta üzerinde duracağımız gibi, çoğu zaman önemli olan, stres faktörleriyle nasıl başa çıktığımızdır.

Stresin çalışma mekanizması

-- / --

Stres faktörlerine bedensel olarak verdiğimiz tepkide en çok öne çıkan iki hormon: Adneralin ve kortizol.

Bu kimyasalların beden tarafından salgılanması nasıl sonuçlar doğuruyor?

Bazı insanlar için "adrenalin bağımlısı" terimini kullanmak doğru mu?

-- / --

Son olarak, geçen hafta değindiğimiz belirsizlik, niçin insanlar ve diğer canlılarda stres yaratan bir unsur?

Belirsizlikten daha güçlü bir stres faktörü var mı?

(Cevap: Evet.)

Prof. Ertan Yurdakoş, serinin bu ikinci bölümünde, stres fizyolojisiyle ilgili son bulguları aktaracak.

-- / --

Gelecek hafta, serinin üçüncü ve son bölümünde Prof. Ejder Yıldırım ile stres konusunu psikolojik ve psikiyatrik yönleriyle ele alacağız.