Bilim tarihi nedir, nasıl doğmuştur?

-
Aa
+
a
a
a

Niçin gereklidir; düşünce ve bilim tarihi bilmeden bilimci olunur mu? Dr. Derya Gürses Tarbuck ile bilim tarihinin ana hatları ve Kuhn'dan Popper'a çağdaş bilim tarihinde önemli gelişmeler.

Bilim tarihi nedir, nasıl doğmuştur?
 

Bilim tarihi nedir, nasıl doğmuştur?

podcast servisi: iTunes / RSS

Genel olarak tarih, devasa bir alan. 

Bilim (veya bilimler) tarihi, özelleşmiş bir alt-alan olsa da, yine çok geniş bir kronolojiyi kapsıyor. 

Kardeş-alan düşünce tarihi de, insanlık tarihinde hangi fikirlerin nasıl ortaya çıktığını ve evrilerek geliştiğini inceliyor.

— / —

Konuğumuz, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Derya Gürses Tarbuck, Yeniçağ Avrupası bilim ve düşünce tarihi alanında uzman. 

Kendisiyle, bilim tarihinin düşünce tarihiyle bağlantısını, genel olarak tarih alanı içindeki yerini, ve bilim pratiği için önemini konuşacağız.

Dr. Gürses Tarbuck’ın kendi uzmanlık alanı içinde olan 18. yüzyıl düşünce tarihinde, bilimsel ve dini görüşlerin etkileşimini ele aldığı çalışmasını, 2016'da yayımlanmış "Enlightenment Reformation" (Aydınlanma Islahatı) başlıklı kitabında okuyabilirsiniz.

— / —

Ayrıca, Dr. Gürses Tarbuck  bu dönem Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet programı üzerinden rekor sayıda öğrencinin izlediği çevrimiçi bir Bilim Tarihi giriş dersi veriyor. 

Bilgi edinmek ve kayıt için: https://open.bau.edu.tr/home/course/bilim-tarihi/87

— / —

Son olarak, bir bilim tarihçisinin, çalıştığı alandaki bilimler konusunda bilgi sahibi olması gerektiği açık.

Peki bilimcilerin, kendi bilimlerinin tarihlerini öğrenmesi gerekli mi? 

Bilim tarihinin, çağdaş bilim pratiğine faydası var mı?

Bu soruyu da programda ele alacağız.