Açık Bilinç'te Evrim Kuramı

-
Aa
+
a
a
a

Açık Bilinç’te 2014’ten bu yana, Evrim Kuramı'nın temel ilkelerini ve evrimci yaklaşımla yapılan araştırmaları konu alan bir dizi program yaptık. Ülkemizde lise son sınıf biyoloji müfredatından evrim ünitesinin çıkartılması tartışmaları sürerken, faydalı bir kaynak olabileceği ümidiyle bu programların bağlantılarını bir araya getirdik. Yeniden dinlemek isterseniz hepsi burada:


Hayat Ağacı'nı daha detaylı görmek için tıklayın.
Science dergisinde 2006'da yayımlanmış bir araştırmaya göre Avrupa'da Evrim Kuramı'na en az inanılan ülke Türkiye. Oysa, insanı doğadaki diğer canlılarla doğru şekilde bağlantılandırarak evrenin merkezinde görmeyen evrimci bakış açısı, çağdaş biyolojinin ve genetik bilimlerin en merkezi “olmazsa olmaz” unsuru. 

Açık Biliç programında aktardığımız kimi makaleleri ve görsel materyali, Açık Bilinç’in Twitter hesabında 5 Mayıs 2015 tarihiden itibaren yaptığımız program duyurularından görebilirsiniz:  https://twitter.com/AcikBilinc/status/595300418982440960

Açık Bilinç'te Evrim Kuramı serisi, bu yıl içinde yapacağımız yeni programlarla devam edecek.

Açık Bilinç’te Evrim Kuramının Temel İlkeleri: 

11 Mart 2014: Harvard Üniversitesi'nden biyolog Aysu Uygur ve İlker Öztop ile, evrim kuramının temel önermeleri, evrimsel yaklaşımın biyolojideki yeri ve önemi.

Açık radyo
 

Açık Bilinç'te Evrim Kuramı

25 Mart 2014: Harvard Üniversitesi'nden biyolog Aysu Uygur ile evrim kuramı ışığında canlılarda organ oluşumu ve form ile fonksiyon arasındaki ilişki.

[[nid:156709]]

5 Mayıs 2015: Evrim kuramı çerçevesinde insan olmayan hayvanlara karşı “tür ayrımcılığı" ve bu tutumun ırkçılıkla ilişkisi.

[[nid:156656]]

12 Mayıs 2015: Evrim kuramını savunan “seküler modernler” ile, Eski Ahit’te yer alan Yaradılış Hikayesi’nin bugün özellikle A.B.D.’de savunulan “literalist” yorumunu benimseyen köktendinci Hristiyanları kamu önünde ve hukuksal alanda karşı karşıya getiren ünlü 1925 “Scopes Maymun Davası".

[[nid:156655]]

26 Mayıs 2015: Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Ergi Deniz Özsoy ile evrim kuramının temel ilkeleri, ve eğitim sistemimizde 1980'den sonra darbe rejimi tarafından bilinçli bir şekilde gerçekleştirilen evrim karşıtı ideolojik dönüşüm.

[[nid:156654]]

16 Haziran 2015: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden biyolog Dr. Özlem Çevik ile meyve sinekleriyle yapılan genetik çalışmalar ve evrim kuramına katkıları.

[[nid:156651]]

23 Haziran 2015: Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Arzu Çelik ile evrim kuramının genel kavramları ve genetik bilimler hakkında konuştuk.

[[nid:156650]]

30 Haziran 2015: SUNY Buffalo'dan evrimci antropolog Dr. Ömer Gökçümen ile ırk kavramının biyolojik temeli var mıdır, kendine özgü bir "Türk Genomu"ndan söz edilebilir mi gibi sorular çerçevesinde insanı evrim tarihi süreci içinde insan yapmış olan özellikler.

[[nid:156649]]

7 Temmuz 2015: Boğaziçi Üniversitesi'nden genetikçi biyolog Dr. Nesrin Özören ile "Türk Genomu" projesi.

[[nid:156648]]

21 Temmuz 2015: SUNY Buffalo'dan evrimci antropolog Dr. Ömer Gökçümen ile insanlarda genetik çeşitliliğin nedenleri, ve kültür ve ekolojinin genlere etkisi.

[[nid:156646]]

18 Ağustos 2015:  Harvard Üniversitesi'nden biyolog Dr. Aysu Uygur ve Dr. İlker Öztop ile, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan ve bilim dünyasında sarsıntılar yaratan, insan evriminin yine insan eliyle genetik olarak yönlendirilmesinin ilk adımı olarak kabul edilebilecek, insan cenini üzerinde genetik modifikasyon araştırması. 

[[nid:156643]]

25 Ağustos 2015: Canlılar niçin yaşlanır? Ömrümüzü 2 kat uzatmak mümkün mü? Biyoloji profesörü Dr. Cynthia Kenyon’ın, basit bir genetik modifikasyonla C. Elegans kurtçuğunun yaşamının iki katına çıkartılabileceğini gösteren çalışması.

[[nid:156642]]

1 Eylül 2015: Siborglar (sibernetik organizmalar)  insan-makina füzyonuyla evrilecek yeni bir tür olabilir mi? Siborg biyo-teknolojileriyle insan bedenine sentetik arayüzler eklenmesi ve insan evriminin yönlendirilmesi ihtimali.

[[nid:156641]]

9 Ağustos 2016: Tıp hekimi ve felsefeci Dr. Yaman Örs'le evrim kuramın çerçevesinde kavramlar, tez ve kuram ilişkisi. 

[[nid:146914]]

Açık Bilinç’te Evrimci Yaklaşımla Yapılmış Araştırmalar, Tartışmalar:

15 Ocak 2013: TÜBİTAK'ın evrim kuramı hakkındaki bazı kitapların basımını ve satışını durdurması.

[[nid:156762]]

11 Haziran 2013: Fiziksel acı duyusu, acı algısının beyindeki mekanizmaları, evrimsel kökeni, ve canlılar dünyasındaki ortak paydaları.

[[nid:156744]]

14 Ocak 2014: Din felsefesinden ahlak felsefesine doğru giden bir çerçevede, primatolog Frans De Waal’in “Bonobo ve Ateist” adlı kitabınının temel tezleri (1).

[[nid:156718]]

21 Ocak 2014: Din felsefesinden ahlak felsefesine doğru giden bir çerçevede, primatolog Frans De Waal’in “Bonobo ve Ateist” adlı kitabınının temel tezleri (2).

[[nid:156717]]

28 Ocak 2014: Frans de Waal ve Robert Sapolsky'nin primatoloji araştırmaları ışığında, Biyoloji-Sosyoloji ilişkisi, ve primat kuzenlerimiz olan Bonobolar, Şempanzeler, ve Babunlarda iktidar, cinsiyet, anaerkillik, ve eşcinsellik. 

[[nid:156716]]

4 Şubat 2014: Robert Sapolsky'nin primatoloji araştırmaları ışığında biyoloji temelli adalet duygusu.

[[nid:156715]]

1 Nisan 2014: Evrimsel psikolojide tartışmalı bir konu olan, primat beyinlerinde varolduğu iddia edilen "yalan yakalama" ('cheater detection') modülü hipotezi.

[[nid:156708]]

2 Eylül 2014: Bilişsel melekelere sahip canlılarda beyin hacmi ile akıl (zihni kapasite) arasındaki ilişkiye değiniyoruz.

[[nid:156688]]

9 Eylül 2014: Beyin hacmi ile zihin/akıl arasındaki ilişki çerçevesinde soruyoruz: Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz?

[[nid:156687]]

16 Eylül 2014: Beyin hacmi ile zihin/akıl arasındaki ilişki çerçevesinde, “beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz" iddiasının yanlışlığına dair yeni birkaç çalışma. 

[[nid:156686]]

23 Eylül 2014: “Beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz?" iddiasınının evrimsel biyoloji bulguları açısından yanlışlığı.

[[nid:156685]]

8 Eylül 2015: Siborg teknolojisi temelli, güzel ve ümit verici bir sosyal sorumluluk calışması, RobotEl — 5dakika.com ekibinin ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yapıp hediye ettiği protez 'Türkiye'nin Yardım Eli' projesi.

[[nid:156640]]

29 Eylül 2015: Tarihçi Yuval Harari'nin ”Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens" kitabına bir bakış. “Yetmiş bin yıl önce, atalarımız önemsiz hayvanlardı. Bugün tam tersine, gezegeni biz kontrol ediyoruz. Oradan buraya nasıl geldik? Kendimizi, Afrika’nın bir köşesinde kendi işine bakan önemsiz maymunlardan Dünya hükümdarlarına nasıl çevirdik?”

[[nid:156639]]

15 Aralık 2015: Eğitimci ve yazar Zelal Özgür Durmuş’la, 19-20 Aralık 2015 Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Evrim, Bilim, Eğitim Sempozyumu”. 

[[nid:156628]]

10 Mayıs 2016: Stanford Üniversitesi’nden Russell Fernald ve Robert Sapolsky'nin araştırmaları ışığında, biyolojide tahakküm ve biat örnekleri.

[[nid:145746]]

17 Mayıs 2016: Stanford Üniversitesi’nden Robert Sapolsky’ye atıfla, “babunlarda iktidar ve güç dengesi, insan doğası ve barış hakkında bize ne söylüyor?” tartışması. 

[[nid:145836]]