Zaman İçinde Aşk

-
Aa
+
a
a
a

19.yüzyıldan bugüne aşk ve halleri...

 
Cuma günleri 14:00 - 14:30 arasında
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ayşe Köse, Selim Badur
 
45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 - 22 Ekim 2017

“Zaman geçer, aşk değişmez...19. yüzyıldan günümüze, siyasi ve toplumsal çalkantılar arasında aşk ve halleri” şiarıyla yola çıkan programda; aşkın edebiyatta, sanatta, siyasette ve gündelik hayattaki yansımaları inceleniyor.