Antakyalı Ortodokslar için yeni bir web sitesi: Nehna

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Antakyalı Ortodokslar için yeni bir web sitesi: Nehna

İlk bölümde Pakrat Estukyan ile  Türkiye'nin ve Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. İkinci bölümde Anna Maria Beylunioğlu ve Can Terbiyeli, Antakyalı Ortodoksların tarihini ve gündemini merkeze alarak yayına başlayan internet sitesi nehna.org'u anlatacak. Son bölümde Marmara Gazetesi Genel Yönetmeni Ari Haddeler ile azınlık basınının karşı karşıya kaldığı yeni mali sorunları konuşacağız.