Yeni Nesil Arkeoloji Çalışmaları: Phoenix Projesi

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Yeni Nesil Arkeoloji Çalışmaları: Phoenix Projesi

Phoenix projesi “Bozburun Yarımadasının kalbinde yeni bir arkeolojik yüzey araştırması” cümlesiyle duyuruluyor. Bu proje tipik arkeolojik kazı/ yüzey araştırma çalışmaları gibi kurgulanmamış; araştırma alanı bütün çevreye ve arkeoloji dışındaki disiplinlere de yayılmış. Proje ekibine bakınca arkeologlar, mimarlar, kültürel miras uzmanları, jeofizik araştırmacıları, antropolog, sosyolog gibi uzmanlarla birlikte tasarımcılar, web tasarımcıları, küratör ve sanatçılar da var. Marmaris, Taşlıca ve Söğüt Köyleri Kırsal Mimari Belgeleme ve Koruma Programı, Haritalama ve Mimari Belgeleme Çalışmaları, Sözlü Tarih: Kayıp Memleketi Aramak: Geçmişte ve Günümüzde Bozburun, Kült projesi gibi programlar kazı çalışmalarının çevresinde kurgulanmış. Proje yürütücüsü arkeolog Asil Yaman ile arkeolojik çalışmaları yerel topluma değerek yürütmek ne demek, turizm ve iklim krizinin yarattığı etkilerin baskısı altında olan arkeolojik değerler nasıl ele alınmalı, yönetilmeli, sorularını konuşuyoruz.

Arkeolog Dr. Asil YAMAN, ABD’de Penn Üniversitesi Müzesi’nde Danışman öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Yaman’ın, araştırma konuları içerisinde Karia ve Lykia bölgelerinde Geç Roma Dönemi seramik araştırmaları, yeme-içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında, Geç antik çağ boyunca varolan ticari ilişkileri bulunmaktadır. Post Doktora çalışmaları kapsamında günümüzde Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karia Khersonesosu arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle, Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi (PAP)’ni yürütmektedir.