İklim Krizine Karşi Eylemlilikte Kültürel Mirasın Rolü

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

İklim Krizine Karşi Eylemlilikte Kültürel Mirasın Rolü

Dördüncü Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı UCLG Kültür Zirvesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. UCLG dünyanın her yerinden, 140 ülkeden, 175 yerel ve bölgesel yönetim teşkilatının üyeliğine sahip; bu yerel yönetim kurumlarında temsil edilen dünyanın nüfusunun %70’ine denk düşen 5 milyar kişi anlamına geliyor. UCLG Komitelerinden birisi olan Kültür Komitesi, insan haklarına dayalı, kültürel çeşitlilik, sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi ve barış içinde yaşam ilkelerinin temel alındığı, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün etkin kılındığı bir gündem etrafında yerel yönetimleri bir araya getiriyor. İzmir Kültür Zirvesi’nin odağı kültürün geleceğimizi kurarken üstleneceği rol üzerineydi. Zirvenin ardından Kültür İnsanlığın Geleceğini Kuruyor başlıklı İzmir Deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyon, tüm yerel yönetimlerin ve kültürel aktörlerin insan hakları, adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularını gündeme getirme konusunda daha cesur ve daha net taahhütlerle ileri adımlar atmaları gerektiğini vurguluyor.

Açık Radyo programımız için İzmir Kültür Zirvesi konuşmacıları arasında yer alan Andrew Potts ile bir görüşme yaptık. Andrew Potts Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)’un 2017 yılında genel kurul kararı ile kurulmuş olan İklim Değişikliği ve Miras Çalışma Grubu’nun koordinatörü idi ve 2019 yılında ICOMOS’un yayınladığı “Geçmişlerimizin Geleceği: İklim Eylemliliğine Kültürel Mirası Dahil Etmek” başlıklı raporun yazarı. Kendisi ile, kültür mirası ve iklim krizi eylemliliği ilişkisini konuştuk.