İstanbul'un yeni kent dergisi

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

İstanbul'un yeni kent dergisi

İstanbul yeni bir kent dergisiyle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Enstitü İstanbul bünyesinde çıkarılan dergi yerel yönetiminin içerdiği veri setlerini kamusallaştırmakla birlikte, araştırmacıların ve akademisyenlerin katkılarıyla İstanbul'un güncel sorunlarına yeni yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. İPA İstanbul Kent Araştırmaları ve Düşünce Dergisi'ni, İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül, Enstitü İstanbul araştırmacılarından Elif Sidar Ökdemir ve BİMTAŞ'tan derginin idari sorumlusu Nilay Özger ile değerlendirdik.