Ekoloji Hareketleri Gündemi

-
Aa
+
a
a
a
01 Ağustos 2013
Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde bu sabah, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Eralp Atabey'le Bursa Uludağ'daki ağaç katliamını konuştuk.
02 Temmuz 2013
Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Avukat Alptekin Ocak'la, Sinop / Ayancık'ta yapılması planlanan HES'in iptal kararını konuştuk. Bu karar tüm ülkede devam eden HES mücadelesi açısından bir örnek teşkil edeceği için oldukça önemli görünüyor.
13 Haziran 2013
Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, ÇEHAV'dan Avukat Cömert Uygar Erdem'le Ankara'daki direnişi konuştuk.
21 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Hacer Temirkan Sabiri ile tescillenen ve betona teslim olan Bodrum mandalinasını konuştuk:
21 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Senih Özay ile hukukçuların çevre mücadelecilerinde yaşadığı zorlukları konuştuk:
17 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Cömert Uygar Erdem ile Çevre mücadelecilerine açılan ceza davaları konuştuk:
15 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Avukat Aslı Yoldaş'la Bodrum'da kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunu konuştuk.
15 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Deniz Gedik'le büyükşehir belediyeleri kurulması hakkındaki kanunu konuştuk:
04 Ocak 2013
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) İbrahim Demirci ile Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası'nı konuştuk:
17 Aralık 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Bedrettin Kalın'la Artvin Cerrahtepe'de süren çevre ve ekoloji mücadelesini konuştuk:
23 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Cem Altıparmak'la çevre ve ekoloji mücadelesinde sivil itaatsizlik hakkında konuştuk:
19 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Yelda Kullap'la hayvan hakları ve Hayvanları Koruma Kanunu hakkında konuştuk:
16 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Arif Ali Cangı ile Meclis'ten geçen Büyükşehir Belediye Kanunu'nu ve maden işletme ruhsatları konusunu konuştuk:
12 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Bora Sarıca ile Batı Akdeniz bölgesindeki HES projelerini ve hukuki süreci konuştuk.
09 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Erol Çiçek'le gıda üretiminde sağlığa zararlı maddeler kullanılması ile ilgili hukuki süreci konuştuk:
07 Kasım 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Senih Özay'la çevre mücadelesi hakkında konuştuk:
20 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Yakup Okumuşoğlu ile çevre mücadelesinde hukuki süreçte dava açma konusunu konuştuk:
20 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Belgin Dinç'le HES'ler için yapılan kamulaştırma davalarını konuştuk:
16 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Cankat Taşkın'la Cargill Davası'nı konuştuk:
09 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) İsmail Atav'la Adana'daki termik santral süreci hakkında:
09 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Zuhal Dönmez'le tarm topraklarının tarım dışı kullanmı hakkında:
09 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Barış Yıldırım'la Tunceli'de devam eden çevre mücadelesi hakkında:
09 Ekim 2012
Ekoloji hareketleri Gündemi'nde Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'ndan (ÇEHAV) Şehrazat Mercan'la İzmir'de devam eden ekoloji mücadelesi ve Ege maden davaları hakkında: