Sulak Alanların Bir Sonu Var: Yakında!

Sulak Alanların Bir Sonu Var: Yakında!

02 Şubat 2017

Türkiye'de 135 sulak alandan  yalnızca 14'ü RAMSAR anlaşması (Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası sözleşme) kapsamında tutuluyor. RAMSAR'ı biraz açmak gerekirse bir örnek yardım edecektir; RAMSAR kapsamındaki sulak alan ve göllerden birisi olan Konya’nın Karapınar ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Meke Gölü kurumuş durumda. 

02 Şubat 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Yeşil Bülten podcast servisi: iTunes / RSS

Türkiye'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü olarak kutlanadursun, gerçekler pek de bunu göstermiyor. WWF'ten Nilüfer Araç'a göre, dünyanın yüzde 6'sı sulak alan ve bu alanlar akılcı yöntemlerle iklim değişikliğinin yarattığı etkiler azaltılabilir.