Zaman İçinde Aşk

19.yüzyıldan bugüne aşk ve halleri...

Ayşe Köse, Selim Badur
45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 - 22 Ekim 2017
Cuma günleri 14:00 - 14:30 arasında

“Zaman geçer, aşk değişmez...19. yüzyıldan günümüze, siyasi ve toplumsal çalkantılar arasında aşk ve halleri” şiarıyla yola çıkan programda; aşkın edebiyatta, sanatta, siyasette ve gündelik hayattaki yansımaları inceleniyor.