Güncel Hukuk Dergisinde Bu Ay

Güncel Hukuk Dergisi editörleri hazırlıyor.

46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 - 22 Nisan 2018
Ayda bir, Açık Gazete'nin içinde.