100. Yılında Ekim Devrimi

Tarih Vakfı'nın katkılarıyla, 100. yılında Ekim Devrimi'ni konuşuyoruz. 

Doğan Çetinkaya
46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 - 22 Nisan 2018
Çarşamba sabahları Açık Gazete'nin içinde. (2017 sonuna kadar)
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS

1917 Devrimlerinin 100. yılı vesilesiyle bir dizi etkinlik yapmakta olan, Toplumsal Tarih dergisinde özel bir dosya hazırlayan ve geleneksel Perşembe Konuşmaları'nda 1917'yi vesile bilerek Devrim Sohbetleri gerçekleştiren Tarih Vakfı'nın katkısıyla hazırlıyoruz programı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Karşılaştırmalı Devrimler Tarihi dersi veren ve Tarih Vakfı'nın başkan yardımcısı Y. Doğan Çetinkaya ile birlikte içinde bulduğumuz senenin sonuna kadar, 100. yılında Ekim Devrimi'ni konuşuyoruz. 

“Tüm iktidar Sovyetler’e. Yaşasın Dünya Ekimi! İşçiler Rusya’da iktidarı ele geçirdi, işçiler tüm dünyada iktidarı ele geçirecek”

1920 Afişi- Mihail Matorin

27 Aralık 2017
Sekizinci ve son programımızda Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan'ı ağırladık ve 1917 Devrimi'nin St. Petersburg'da bugün hala ayakta olan mekanları ve binaları üzerine konuştuk. Programa Enternasyonel'in Rusça versiyonu ile veda ettik. 
27 Aralık 2017 tarihli program
20 Aralık 2017
Bu hafta programımızın ilk bölümünde karşı devrim iddialarını değerlendirdik. Programın ikinci yarısında da 1917’de söz, yetki ve karar hakkı için ortaya çıkan taban örgütlenmeleri olan sovyetlerin, fabrika komite ve konseylerinin, işçi milis ve muhafızlarının Ekim Devrimi’nden sonra güç ve önem...
20 Aralık 2017 tarihli program
13 Aralık 2017
Altıncı programımızın konusu 1917'den 2017'ye yüz yıldır 1917 Devrimlerinin nasıl anlatıldığı ve yazıldığıydı. 
13 Aralık 2017 tarihli program
06 Aralık 2017
Beşinci programımıza 19. yüzyılda Çarlık Rusya'sında Slavofiliya (Slavperverlik) ve Batıcılık akımlarının ortaya çıkışını ve bu tartışmanın mahiyetini tartışarak başladık.
06 Aralık 2017 tarihli program
29 Kasım 2017
Bu haftaki programımıza 1917 Devrimi’nin devrimler tarihi içindeki yerini tartışarak başladık. Modern devrimlerin tarihinde Fransız Devrimi’nin bir referans noktası veya bir model olarak kendinden sonraki devrimleri bir yüzyıl belirlediği ve bundan dolayı da 1917 Devrimi dahil olmak üzere...
29 Kasım 2017 tarihli program
22 Kasım 2017
Üçüncü programımızda Şubat Devrimi'nden Ekim Devrimi'ne giden sürecin önemli köşe taşları üzerinde durduk. Şubat Devrimi'nin ortaya çıkardığı toplumsal ve siyasal durumun temel niteliklerini konuştuktan sonra sırasıyla Nisan Krizi, Temmuz Günleri, Ağustos sonunda gerçekleşen Kornilov Darbesi ve...
22 Kasım 2017 tarihli program
15 Kasım 2017
İkinci programda bir önceki programı özetleyerek başladık. Daha sonra 1905 Devrimi'nden devamla 1917 Şubat Devrimi'nin ne şekilde ortaya çıktığından bahsettik. Birinci Dünya Savaşı'nın (1914-1918) Şubat Devrimi üzerindeki etkisi üzerine konuşarak devam ettik. 
15 Kasım 2017 tarihli program
08 Kasım 2017
Bu hafta Açık Gazete'de yeni bir köşemiz oldu: 100. yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkısıyla hazırlanan programda, akademisyen Doğan Çetinkaya ile birlikte içinde bulduğumuz senenin sonuna kadar, 100. yılında Ekim Devrimi'ni konuşuyoruz. 2017 yılının sonuna kadar devam edecek programın ilk...
08 Kasım 2017 tarihli program