Açık Radyo 24 Yaşında!

13 Kasım 2018
Açık Radyo ekibinden Feryal Kabil ve Didem Gençtürk

Açık Radyo 23 yıldır açık.

Bu 23 yılda 23 milletten 1240 gönüllü programcı 'âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal'dı.

Tam 15 yıldan beri de dinleyicisinin benzersiz desteği ile dünya daha iyi bir yer olsun diye dili döndüğünce, elinden geldiğince uğraş veriyor.

Dinleyicimiz ve destekçilerimizle birlikte daha nice yıllara diyoruz!

Açık Radyo nedir?

Açık Radyo, 13 Kasım 1995'te yayına geçen Açık Radyo, İstanbul ve çevresine yayın yapan 'bölgesel' bir radyo istasyonu.

Ayrıca, 92 ortaklı bir Anonim Şirket, ama, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çalışıyor, üç aşağı-beş yukarı eşit pay sahibi 92 ortağı olan bir kolektif. Hissedarların her birinde 'ortaklık belgesi' olarak Abidin Dino'nun -1’den 100’e kadar numaralanmış– “Tuğralar” serisi litografilerinden biri var. Arkasında şu ibare yer alıyor: “Özgür, bağımsız, demokratik” haysiyetli, duyarlı ve sıradışı bir radyo kurma projesine, 1995’te verdiğiniz desteğin Türkiye’de yeni projelere örnek olması dileğiyle...”

Faaliyetlerinde kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Açık Radyo hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı değil. Tabiî devlete de. Çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri dışında, hiçbir 'ideoloji'ye de bağlı değil. Dolayısıyla, bağımsız. Hatta, büyük para ve güç odaklarının sahipliği altında boğulan bir medya ortamında, Türkiye'nin –ve belki de dünyanın– ender bağımsız yayın organlarından biri olduğu da söylenebilir.

Kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar Açık Radyo ve Açık Radyo programcıları 55 ödüle lâyık görüldü. 

Açık Radyo’da 24 yıl boyunca yaklaşık 26 bin konuk ağırlandı.

Dinleyici Destek Projesi 

2004 yılının Mart ayında “Açık Radyo Dinleyicisini arıyor!” şiârı ile başlayan 'Dinleyici Destek Projesi' 2019 yılında 16'ncı kez düzenlenecek. 

Amaç, kurucuların ve  gönüllü programcıların kolektif çabasının, dinleyicinin katılımı ile tamamlanmasıydı. Yani, birkaç bin dinleyicinin, her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı –ve fikrî  katılımı– ile sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olma hedefine ulaşmaktı. Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlardı. Birden fazla program, ya da aynı programın birden fazla saati de desteklenebiliyor. Dinleyiciler, isterlerse taksitlendirerek, kredi kartıyla telefondan, internet üzerinden veya banka havalesi ile destek verebiliyorlar. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı da programın başında ve sonunda anılıyor.

Açık Radyo Kitapları

Açık Radyo'nun bugüne kadar yayınlanmış kitapları 

* Açık Kitap: Yazı Kalır

* Biz Yaşarken

* Kentin Tozu

* Açık Radyo Konuşuyor: İlk Yirmi Yıl

* Bu Şehr-i İstanbul Ki

* Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor