Takrir-i Sükûn (Huzurun Sağlanması) Kanunu'nun 93. Yılında Bir Değerlendirme

26 Şubat 2018

Açık Gazete'nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge'yle, 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan ve hükümete olağanüstü yetkiler veren ve uzun yıllar muhalif sesleri engelleyen, baskıcı Takrir-i Sükûn Kanunu'nun (Huzurun Sağlanması Kanunu) çıkarılmasının 93. yılında, iki programlık bir dizi halinde hem dönüp günün şartlarına ve tarihe baktık hem de günümüzle paralellikleri değerlendirdik. 

26 Şubat 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Ekonomi Politik podcast servisi: iTunes / RSS

2. Bölüm: (27 Şubat 2018)