Anayasa Değişikliği Teklifi TBMM'de Onaylanırsa Ülkenin Bütçesi Hakkındaki Karar Mekanizması Nasıl İşleyecek?

16 Ocak 2017

Açık Gazete'nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge'yle, TBMM'de görüşülmekte olan Anayasa Değişikliği teklifinin onaylanmasının yasama organının tüm yetkileri üzerindeki etkisini, özellikle bütçe konusundaki her türlü kararın ve yetkinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesi gibi bir sonucun ülke için ne anlama geleceğini konuştuk. 

16 Ocak 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Ekonomi Politik podcast servisi: iTunes / RSS