Dünya Mirası Adalar: 24 Eylül 2019

Deniz Biyoloğu, Doç Nur Eda Topçu ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cem Dalyan’la Prensadaları deniz yaşamı, mercanlar, deniz çayırları, Yassıada ve ekosistem üzerindeki etkileri üzerine konuştuk.