Günün ve Güncelin Edebiyatı: (22 Kasım 2018)

Konuğumuz: Çimen Günay Erkol, Konumuz: Toplum ve Bilim dergisinin Eril Tahakküm, Erkek Edebiyatı ve Hegemonya özel sayısı.