İklim İçin: 14 Ağustos 2018

24 Temmuz 2018 tarhli programın tekrar yayını