Günün ve Güncelin Edebiyatı: (17 Mayıs 2018)

Konuğumuz: Seçkin Erdi Konumuz: Kampana romanı.