Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona: 17 Nisan 2018

Tarihte mimarlığa, mimari yapıtlara yıkıcı yaklaşan, kentleri, binaları, yakıp yıkan doğa güçleri, tanrılar, yöneticiler, savaşlar, bu yıkıcılığın altında yatan nedenler, Babil Kralı Nabukadnezar, Kartaca'nın yıkılışı, Bizans'ta Nika Ayaklanması, Hitit Kralı I. Hattuşili, Le Corbusier, Haussmann’ın Paris'i vd.