Yararlı Sanat Arşivi: 23 Ocak 2018

Yararlı Sanat Arşivi'nin yedinci bölümünde sanatçı ve akademisyen Burak Delier ile birlikte sanatın özerk alanın dışında icrası ve bu pratikler aracılığıyla beliren politik imkanlar üzerine konuşuluyor.