Yeter ki İste: 11 Aralık 2017

Bu bölümdeki konuklarımız Follow The Women etkinliği kapsamında
Türkiye' den pedallayan kadın sporculardan Seçil Öznur Yakan, Özlem Alkan Oktay
ve Seçil Zor.

Follow The Women, Detta Regan' ın 2004'te başlattığı, dünyanın
farklı yerlerinden yola çıkan 270 kadının Ortadoğu’ da bir araya gelerek, barışın
sağlanmasına katkıda bulunabilmek ve Ortaoğu’ daki savaş ortamından etkilenen
kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerine dikkat çekebilmek amacıyla düzenlenen
bir organizasyondur.

Follow The Women daha önce 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013
yıllarında Lübnan, Suriye, Filistin, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri' nde
yapıldı.

Bu sene de ABD, Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Filistin,
Fransa, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Kıbrıs, Lübnan, Suriye, Türkiye,
Ürdün ve Polonya' dan toplamda 120 kadın Lübnan' da  bir araya gelerek
ülkeyi kuzeyden güneye, doğudan batıya bisikletle dolaştılar. Türkiye' den 8
kadın katıldı (Julide Arslan, Burcu Büyükkafes, Nur Kılıçel, Seçil Öznur Yakan,
Şeyma Şahin, Yeşim Tın, Özlem Alkan, Seçil Zor)