Açık Dergi: İki Arada Bir Derede Türkiye'de Gençlik

British Council global çapta gerçekleştirdiği Next Generation araştırmasının Türkiye ayağına ilişkin veriler geçtiğimiz gün kamuoyuna açıklandı. 

Türkiye'nin 12 (en büyük) ilinde yaşayan 18-30 yaş arası bireylerle yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan Next Generation Türkiye, gençler için önem taşıyan üç alanı inceliyor: gençlerin gündelik yaşamları ve bağlantıları; kendi geleceklerine dair tasarıları ve yatırımları; ve kimlik, siyaset ve katılıma yönelik tavırları.

Ülke genelindeki gençlerin tutumlarını inceleyen araştırma, bir taraftan geleneksel değerler, kültür ve aile baskısının beklentilerine uyum göstererek bu beklentilere uygun yaşamak, diğer yanda kendi geleceklerini inşa etmeye dair taşıdıkları güçlü arzuyla kendi benlik duygularını ve bireyselliklerini geliştirmek arasında kalan bir jenerasyonun varlığını ortaya koyuyor.

Gençlerin hayatlarının bu iki yönü "ya... ya da ..." şeklinde değil, "hem ... hem de..." şeklinde, aynı anda ve bir arada mevcudiyetini sürdürüyor.  90'lardan bugüne "gençliğin" zoraki bir konformizmden mustarip olduğunu, çeşitli araştırmalarıyla ortaya koyan Doç. Dr. Demet Lüküslü ile rapor üzerine konuştuk.