Manastır: 3 Kasım 2017

İlk programın konukları http://saltonline.org/projects/manastir adresi üzerinde Manastır'dan yolu ilk geçenlerle görüşmeler yapan Sanatçı Volkan Aslan ve Salt Programlar ve Araştırmalar ekibinden Merve Elveren. İkili projenin yapım ve hazırlık aşamasında Manastır'dan yolu geçenlerle yaptıkları söyleşilerin aşamalarını, araştırmanın katmanlarını, Manastır'ın bir kültür alanı olarak bugünden nasıl gözüktüğünü tanıkların ve kendi gözlerinden yani bugünden anlatıyorlar"