Anlatıdaki Hakikat: 21 Temmuz 2017

Shakespeare eserleri incelemeleri serisinde Çimen Günay Erkol ile "Fırtına ve Emperyal Babalık"  başlığı altında usta yazarın bu kez de Fırtına adlı eserini konuştuk.
Fırtına ve Emperyal Babalık

Bu programda Shakespeare’in Fırtına adlı oyunundaki güç ve iktidar ilişkilerini, aşk, sihir, ötekilik ve kolonyalizm temaları çerçevesinde tartıştık.

Fırtına, taht kavgaları ile çerçevelenmiş bir egemenlik tartışması sunar. Prospero ve kızı Miranda taht kavgalarından kaçarak ıssız bir adaya düşmüşlerdir. Adada büyücü Sycorax ve yarı insan yarı hayvan oğlu Caliban yaşamaktadır. İkinci bir gemi kazası, Prospero’yu kaçmak zorunda bırakan kişileri de aynı adaya düşürür. Oyun adada kimin sözünün geçeceği, Prospero’nun intikamını alıp alamayacağı gibi tartışmalarla ilerler.

Programda Prospero’nun kızı Miranda, adadaki vahşi Caliban ve onunla aynı adaya sığınmak zorunda kalan rakipleri ile arasındaki ilişkileri, “babalık” metaforunun zengin anlamları ile birlikte ele aladık.