Kamusla Güreş : 10 Temmuz 2017

Büyükbaş ailesine selam çakarak... Kamusla Güreş Sığır ailesinde...